Pateicoties mecenāta ziedojumam, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) šogad iegādājusies vairāk kā 200 vērtīgas grāmatas un enciklopēdijas.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība saņēmusi ziedojumu gandrīz 100 000 eiro apmērā. Tas ir pirmais tik liela apjoma privātpersonas ziedojums LNB krājumam un īpaši nozīmīgs atbalsts recesijas laikā, kad bibliotēkas budžets ir ievērojami samazināts. Ziedotie līdzekļi tiks izlietoti trīs gadu laikā, iepērkot aktuālu nozaru literatūru.
 
Šogad iegādāti nopietni zinātniski pētījumi, rokasgrāmatas, enciklopēdijas – vērtīgi un dārgi izdevumi, kurus bez ziedotāja atbalsta LNB nespētu iegādāties. Mecenāta ziedojums ir ļāvis LNB turpināt jau iepriekšējos gados aizsākto mērķtiecīgo darbu – kvalitatīvas nozaru literatūras komplektēšanu. LNB nav tikai nacionālā krājuma glabātāja, tā ir viena no lielākajām zinātniskajām bibliotēkām valstī un nopietns atbalsts augstākajai izglītībai un pētniecībai. Lielākā daļa LNB lasītāju ir studenti, zinātnieki un nozaru speciālisti, kas turpina izglītoties mūža garumā – tieši šīm lasītāju grupām papildus Latvijas publikācijām ir nepieciešama kvalitatīva nozaru literatūra svešvalodās gan studijām, gan pētniecībai.
 
Dāvinājumā plaši pārstāvētas tēmas, kas kļuvušas aktuālas un sabiedriski nozīmīgas pēdējos gados pasaulē un Latvijā: globalizācija, vide un ekoloģija, inovācijas un radošums, ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība.
 
Ekoloģijas tēmā īpaši nozīmīgi ir trīs pētījumi par Baltijas jūru, plašākā un autoritatīvākā ekoloģijas enciklopēdija, enciklopēdiskie izdevumi par klimata izmaiņām, kā arī vairāk kā 30 grāmatas par zaļo būvniecību, ekoloģisko dizainu, dažādiem alternatīvās enerģijas veidiem.
 
Inovatīvās stratēģijas maza uzņēmuma un valsts politikas līmenī, jauni uzņēmējdarbības aspekti, biznesa ētika ir tikai daži piemēri no iegādātās literatūras ekonomikā.
 
Pedagoģija un psiholoģija ir vienas no pieprasītākajām nozarēm LNB lasītāju vidū, tādēļ arī šīs nozares ir pārstāvētas ar jauniem, aktuāliem izdevumiem – rokasgrāmatu par mācību motivāciju starpkultūru psiholoģijā, enciklopēdiju par apdāvinātību un radošumu u.c.
 
Divas apjomīgas, šogad izdotas enciklopēdijas – par cilvēktiesībām un likumdošanas vēsturi –, kā arī vairāki aktuāli izdevumi par autortiesībām, vides likumdošanu, diplomātisko praksi, Eiropas kriminālajām tiesībām turpmāk būs pieejami LNB Juridiskās literatūras un likumdošanas lasītavā.
 
Pateicoties ziedojumam, iegādāti vairāki nozīmīgi fundamentāli izdevumi vēsturē, filozofijā, valodniecībā: Cambridge University Press 2009. g.izdotā 9 sējumu kristietības vēsture, daudzsējumu filozofijas vēsture vācu valodā Grundriss der Geschichte der Philosophie, vairāki sējumi no autoritatīvās valodniecības un komunikāciju zinātnes rokasgrāmatu sērijas (HSK) – datorlingvistikā, semiotikā, valodniecības vēsturē.
 
Mecenāts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai lūdzis savu vārdu neizpaust.
 
Iegādāto 200 izdevumu izstāde būs apskatāma LNB Jaunieguvumu lasītavā, K. Barona 14 no 10. decembra līdz 9. februārim.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Olita Pričina-Voitika
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības pārstāve
Tālr.: 67296433