Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūts sagatavojis "Kalendāru bibliotēkām" par 2010. gada 1. ceturksni.
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecākā (pirmpublicējums — 1955. gadā) uzziņu izdevuma "Kalendārs bibliotēkām" saturu veido informācija par nozīmīgiem notikumiem, atceres dienām un ievērojamu personu jubilejām, kam izlases veidā pievienoti bibliogrāfiskie saraksti. Izdevumu sagatavo un izdod Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa. Laika gaitā tas vairākkārt mainījis nosaukumu, līdzšinējo iegūstot 1999. gadā (iepriekšējais nosaukums — "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas").
 
Izdevums iznāk 4 reizes gadā (reizi ceturksnī), kopš 2004. gada — elektroniski. Uzrādītā literatūra ir latviešu valodā — galvenokārt jaunākie un nozīmīgākie darbi. Bibliogrāfisko sarakstu sastādīšanā izmantots valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāze un nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze. Bibliogrāfiskais apraksts veidots atbilstoši ISBD standartiem un "Bibliogrāfiskā apraksta standartu (BA : ISBD) piemērošanas noteikumiem analītiskajā aprakstā" (Rīga, 2000).
 
Visi elektroniskie izdevumi (sākot ar 2005. gadu) ir bez maksas aplūkojami un lejupielādējami Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē. Datubāzes "Letonika.lv" (www.letonika.lv) Bibliotēku un skolu mapē rodami izdevumi no 2004. gada.
 
Kopš 2006. gada sadarbībā ar sabiedrību "Tilde" 2 reizes gadā (reizi pusgadā) poligrāfiski tiek izdots krāsains plakāts "Kalendārs bibliotēkām", kur aplūkojami attiecīgā pusgada jubilāru portreti. Plakāts bibliotēkām tiek izplatīts bez maksas.