Trešdien, 9. decembrī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā tiks atklāts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) bērnu un jauniešu stāstu projekts "Draugu stāsti", kas tiek īstenots UNESCO starpdisciplinārā un starpsektoru projekta "Kaukāzs" (pamatinformāciju skat. zemāk) ietvaros, veidojot izpratni par Baltijas un Kaukāza kultūras tradīcijām un īpatnībām. 
Šī projekta ietvaros bērni un jaunieši Latvijā vecumā no 10 līdz 16 gadiem tiks aicināti piedalīties konkursā, kura uzdevums būs mājas lapā www.stastulaiks.lv izvēlēties kādu no latviešu, igauņu, lietuviešu, armēņu, gruzīnu vai azerbaidžānu sakāmvārdiem un uzrakstīt stāstu, pasaku, eseju par to, kāpēc tieši šis sakāmvārds ir šķitis interesants, īpašs, kādas atmiņas, asociācijas tas raisa vai tml. Konkurss ilgs līdz 2010. gada 14. aprīlim (pirmā kārta – līdz 12. februārim), un tā noslēgumā notiks jauno stāstu autoru nometne. Nākamā gada janvārī – aprīlī tiks organizēti arī t.s. draugu vakari – tematiskas, nacionālajām kultūrām veltītas projektā – konkursā iesaistīto bērnu un jauniešu tikšanās.
 

Projekta mērķis ir stiprināt starpkultūru un starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti Latvijā un attīstīt bērnu un jauniešu radošo darbību, kas sekmē humānismu un iecietību, pilsonisko apziņu, kā arī cieņpilnu attieksmi pret citu valstu tradīcijām un paradumiem.
 
"Katras nācijas lepnums ir tās kultūra, savukārt katras valsts uzdevums ir rūpēties par tās ietvaros dzīvojošām tautībām tā, lai tiktu veicināts starpkultūru dialogs un notiktu savstarpējā bagātināšanās. Veidojot starpkultūru saikni tiek paplašināta valsts kultūras iekšējā daudzveidība," stāsta UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika.
 
Cienīt savu un citas kultūras mūs aicina UNESCO konvencija "Kultūras izpausmju daudzveidības saglabāšana" (pieņemta 2005. gadā). Projekts tiek īstenots UNESCO Starptautiskās Lasīt, rakstīt un rēķinātprasmes dekādes ietvaros (2003. – 2012).
 
Atklāšanas pasākuma ietvaros tā apmeklētāji tiks iepazīstināti ar projektu, projekta bērniem un tajā paredzētajām aktivitātēm. Tiks atklāta arī mājas lapa www.stastulaiks.lv, kurā varēs ne tikai piedalīties minētajā konkursā, bet arī iepazīties ar dažādām Baltijas un Kaukāza valstu kultūras izpausmēm. Vakaru vadīs dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Pasākums būs veltīts saulgriežu tradīcijām, un tā laikā darbosies LNB Bērnu literatūras centra grāmatu stūrītis, notiks apsveikuma tekstu spēle, laimes liešana un zīlēšana, masku zīmēšana. Dalībnieki tiks aicināti nobaudīt arī maltīti Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas audzēkņu izpildījumā.
 
Atklāšanā piedalīties aicināts ikviens interesents, ģimenes ar bērniem, kā arī masu mediju pārstāvji.
 
UNESCO LNK partneri projekta "Draugu stāsti" īstenošanā ir Sorosa fonds Latvija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra, izdevniecība "Liels un mazs", valodu skola "Skrivanek", biedrība "Ideju forums", Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija, Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Rīgas Igauņu vidusskola un Rīgas Lietuviešu vidusskola.

Pamatinformācija:
 
1999. gadā UNESCO Ģenerālkonferences 30. sesijā tika pieņemta rezolūciju par starpdisciplināra un starpsektoru projekta "Kaukāzs" uzsākšanu. Rezolūcija uzsver nepieciešamību izstrādāt un viena reģiona ietvaros pakāpeniski attīstīt sadarbības projektu, kas aptvertu visas UNESCO darbības jomas un veicinātu to īstenošanu Kaukāza reģionā kā eksperimentālā vidē, apliecinot sadarbību idejas dzīvotspēju.
 
Projekta virsmērķis bija izstrādāt jaunas pieejas starptautiskai sadarbībai izglītības, zinātnes un kultūras jomās atbilstoši 21. gadsimta politiskajām un ekonomiskajām reālijām reģionā, tādējādi dodot ieguldījumu globālo tendenču virzības izpratnē un sekmējot iespējamo civilizācijas attīstības ceļu analīzes procesu. Atsaucoties šai rezolūcijai, UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija sadarbībā ar UNESCO Maskavas biroju 2003. gadā realizēja projektu "Dialogs starp civilizācijām. Kaukāzs", kura mērķis bija sekmēt starpreģionu sadarbību, īpaši akcentējot sadarbību mieram kultūras jomā. Kā viens no šī projekta rezultātiem bija kopīgas grāmatas "Pasaku tilti" ("Bridges of tales") izdošana 2005. gadā visu projekta dalībvalstu un angļu valodā, apkopojot Kaukāza (Azerbaidžāna, Armēnija, Gruzija) un Baltijas (Lietuva, Latvija, Igaunija) tautu pasakas. Grāmatu ilustrēja visu iesaistīto dalībvalstu bērni.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268