AS "Latvenergo" apbalvojis desmit aktīvākās bibliotēkas, kas piedalījušās Latvenergo un valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" rīkotajā bibliotekāru izglītošanas projektā, kura ietvaros bibliotekāri tika aicināti iepazīstināt bibliotēku apmeklētājus ar Latvenergo klientu pašapkalpošanās portāla e-latvenergo iespējām.
AS "Latvenergo" rīkotā konkursa ietvaros tika vērtēta bibliotēku aktivitāte, piedāvājot iedzīvotājiem publiskajās bibliotēkās izmantot Latvenergo elektroniskos pakalpojumus. Analizējot kampaņas rezultātus, tika konstatēts, ka 15% - 18% no visiem klientu portāla e-latvenergo apmeklētājiem bija publisko bibliotēku klienti. Šie rezultāti lauž priekšstatu, ka internets un dažādi e-pakalpojumi ir tikai Rīgas un citu lielo pilsētu iedzīvotāju priekšrocība.
 
Balvas saņēma Ogres Centrālā bibliotēka, Brunavas pagasta 2. Bibliotēka, Valkas pilsētas bibliotēka, Priekuļu pagasta bibliotēka, Skultes pagasta Stienes bibliotēka, Ilūkstes pilsētas bibliotēka, Jēkabpils rajona Sēlpils pagasta 1. Bibliotēka, Ventspils Galvenā bibliotēka, Kuldīgas rajona Vārmes pagasta bibliotēka. Ar īpašu aktivitāti konkursa laikā izcēlusies Preiļu bibliotēka, tāpēc tā saņēma papildus veicināšanas balvas.
 
Balvas tika pasniegtas UNESCO Latvijas nacionālās komisijas rīkotā semināra "Stāstīšanas tradīciju iespējas bibliotēkās" laikā. AS "Latvenergo" partnera projekta realizācijā - valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" pārstāve Sandra Vīgante balvu pasniegšanas laikā norādījusi, ka, domājot par projekta "Stāstu dokumentēšanas un saglabāšanas" realizāciju, "it sevišķi mūsdienās, meklējot dažādas atbalsta iespējas, sadarbībai ar labiem partneriem ir liela nozīme, un AS "Latvenergo" ir tieši tāds."
 
Domājot par saistību ar nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas specifiku un sniedzot atbalstu tā iedzīvināšanā "stāstu stāstīšanas un dokumentācijas" ietvaros, bibliotekāriem tika dāvāti digitālie diktofoni, kas sniegs iespējas ne vien aktīvi līdzdarboties nemateriālā kultūras mantojuma apkopošanā, bet arī tā digitalizēšanā, kļūstot pieejamai plašākai sabiedrības daļai.
 
Konkurss ir daļa no Latvenergo un valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" rīkotā bibliotekāru izglītošanas projekta par klientu pašapkalpošanās portālu e-latvenergo un tiek realizēts projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros. Latvenergo visa gada garumā organizēja mācības par elektronisko pakalpojumu izmantošanas iespējām bibliotēkās. Apmācībās par Latvenergo e-pakalpojumu sniegtajām iespējām piedalījušies vairāk nekā 850 no visiem 1800 pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāriem. Latvenergo speciālisti konstatējuši, ka bibliotekāru interese par moderno tehnoloģiju piedāvāto iespēju apgūšanu līdz šim ir bijusi augsta, tāpēc apmācības programma joprojām tiek turpināta.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Andris Siksnis
AS "Latvenergo" Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350