Latvijas Universitātes Bibliotēkā jau vairākus gadus darbojas Eiropas Komisijas informācijas punkts "EUROPE DIRECT". LUB ar projekta "e-Eiropa" pieteikumu Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā kļuvusi par vienu no deviņiem Latvijā apstiprinātajiem "EUROPE DIRECT" informācijas punktiem, kas informatīvi apkalpo Rīgas reģionu.
Informācijas punkts ne tikai sniedz informāciju, izplata informatīvos materiālus un organizē pasākumus un izstādes par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, bet arī piedāvā elektroniskos informācijas resursus un pakalpojumus internetā. Projekta tīmekļa vietnē e-Eiropa (http://www.lu.lv/biblioteka/e-Eiropa/) līdzās informācijai par "EUROPE DIRECT" un tā aktivitātēm, iespējams piekļūt pilna teksta materiāliem par dažādiem Eiropas Savienības jautājumiem. E-Eiropas tīmekļa vietnes sadaļā e-Bibliotēka (http://www.lu.lv/biblioteka/e-Eiropa/e-biblioteka/) jebkuram interesentam pieejami dokumentu Pilnie teksti PDF formātā. E-Bibliotēkā pa tēmām sakārtoti ES svarīgākie dokumenti, dibināšanas līgumi, dažādi bukleti un citi informatīvi izdevumi par ES ekonomiku, izglītību, sociālajiem jautājumiem un citām tēmām, pieejamas arī dažādu institūciju atskaites, statistika un citi izdevumi. Šobrīd jebkuram interesentam pieejami jau gandrīz 500 pilno tekstu materiāli latviešu, angļu, kā arī krievu un citās valodās.
 
Savukārt e-Bibliotēkas sadaļā Jaunieguvumi pieejami jaunieguvumu saraksti par LU Bibliotēkā 2005., 2006. un 2007. gadā saņemtajām grāmatām par Eiropas Savienību. Grāmatu saraksti sakārtoti hronoloģiski pa mēnešiem.
 
Bez e-Bibliotēkas sadaļā piedāvātās informācijas, tīmekļa vietnē dotas arī ap 180 tematiski sakārtotas Saites (http://www.lu.lv/biblioteka/e-Eiropa/saites/) uz dažādiem interneta resursiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību. Izmantojot saites, iespējams piekļūt ES oficiālajiem dokumentiem, dažādām institūcijām, informācijai par izglītību, darbu un ceļošanu Eiropas Savienībā un citai informācijai.
 
Izmantojot iespēju Jautājiet mums, jebkurš lietotājs no jebkuras vietas mums var uzdot jautājumu, kas saistīts ar Eiropas Savienību, un saņemt atbildi pa e-pastu.
 
Saņemiet informāciju par Eiropas Savienību, nenākot pie mums! Jo Eiropas Komisijas informācijas punkts "EUROPE DIRECT" Latvijas Universitātes Bibliotēkā piedāvā Jums arvien vairāk informācijas resursus un pakalpojumus tiešsaistē.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Uģis Šķēle
EK informācijas punkts "EUROPE DIRECT" Rīgā