Latvijas Universitātes Bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures muzeju veido izdevuma "Description de l’Egypte" oriģinālgravīru izstādi. Izstāde tiks atklāta š. g. 11. decembrī plkst. 14.00 LU Vēstures muzejā, Raiņa bulv. 19, 415. telpā.
Šīs izstādes izveide ir vēsturisks notikums Latvijas Universitātes dzīvē, jo pirmo reizi pēc gravīru restaurācijas (2005. - 2009. g.), Bibliotēka ikvienam interesentam sniedz iespēju aplūkot unikālās "Description de l`Egypte ou Recueil de observations et des recherches qui ont ete faites en Egypte pendant l`expedition de l`armee francaise" lielformāta oriģinālgravīras.
 
LU Bibliotēkā ir pieejams šī šedevra 2. izdevums. Latviešu valodā izdevuma nosaukums skan sekojoši: "Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā", tas izdots Parīzē laika periodā no 1821. - 1829. gadam.
 
Vēsturiski ilustratīvo un mākslinieciski vērtīgo gravīru kolekciju veidoja franču zinātnieki Napoleona Ēģiptes ekspedīcijas laikā no 1798. - 1801. gadam.
 
Izstādē būs aplūkojamas 28 lielformāta oriģinālgravīras, kurās redzamas piramīdas, tempļi, skulptūras un bareljefi, hieroglifu raksti, augi, dzīvnieki, pilsētas un to kartes.
"Description de l’Egypte" oriģinālgravīru izstāde būs apskatāma no š. g. 11. decembra līdz 2010. gada 12. februārim.
 
Plašāka informācija par gravīru kolekciju būs lasāma Alma Mater 2009. gada ziemas numurā, kas iznāks decembrī. Tas tiks publicēts arī LU portālā: http://www.lu.lv/
 
 
Informāciju sagatavoja:
Mārīte Saviča
Latvijas Universitātes Bibliotēkas direktores vietniece