Naudas plānošanas centrs un valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas turpina pērn aizsākto akciju "Dāvini no Sirds!". Tās laikā iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt Ziemassvētku radošās meistardarbnīcas Latvijas publiskajās bibliotēkās un darināt dāvanas pašu rokām.
Ziemassvētku radošās dāvanu meistardarbnīcas darbosies no 3. līdz 20. decembrim. Norādītajos laikos (skatīt 3. lpp) ikvienam Latvijas iedzīvotājam un bibliotekāriem, izmantojot līdzpaņemtos materiālus, ir iespēja bibliotēkās pagatavot kādu dāvanu, kā arī smelties idejas tām no citiem radošo meistardarbnīcu apmeklētājiem. Akcijas dalībniekiem, bibliotēkās daloties pieredzē dāvanu darināšanas noslēpumos, būs iespēja arī iegūt balvas no veikala HobbySet.

Gūt ierosmes pašu darinātām dāvanām iespējams arī tiem, kuri meistardarbnīcās nepiedalīsies. Proti, informācija par visām bibliotēkās tapušajām dāvanām tiks ievietota "Dāvanu ideju bankā" Naudas plānošanas centra mājas lapas www.vissparnaudu.lv sadaļā "Palīgs Tev". Dāvanu fotogrāfijām klāt būs pievienoti arī apraksti par to pagatavošanai nepieciešamajiem materiāliem, aptuvenajām izmaksām un tapšanas soļiem. Tādejādi ikvienam mājas lapas apmeklētājam ir iespēja smelties dažādas idejas mīļlietu pagatavošanai un savu tuvinieku iepriecināšanai.

"Jau pērn, kad kopā ar GE Money Bank rīkojām šo akciju, pārliecinājāmies, ka pašdarināta dāvana ir daudz sirsnīgāka par steigā iegādātu lietu. Tā izstaro gatavotāja labos nodomus un bieži izmaksā arī krietni mazāk par jau gatavas dāvanas iegādi. Tādēļ arī šā brīža ekonomiskajos apstākļos aicinu cilvēkus neatteikties no svētkiem un dāvināšanas prieka, bet meklēt veidus un iespējas, kā dāvanas sagādāt neiztērējot lielus līdzekļus, proti, pagatavojot tās pašu rokām. Turklāt der atcerēties, ka Ziemassvētki nav pārmērīgu tēriņu, bet gan sirsnības un ģimenes svētki, un šo sajūtu varam radīt, katram pagatavojot kaut ko mīļu," stāsta Signe Bierande, Naudas plānošanas centra vadītāja.

 "Ir liels prieks par bibliotēkām, kuras atsaukušās aicinājumam piedalīties akcijā "Dāvini no Sirds!" un rīkos savās telpās Ziemassvētku dāvanu radošās meistardarbnīcas. Šobrīd pašvaldību publiskās bibliotēkas ir kļuvušas par nozīmīgiem sabiedriskajiem centriem, kuri palīdz iedzīvotājiem ietaupīt, gan piedāvājot veikt maksājumus un meklēt informāciju, izmantojot bezmaksas internetu, gan rīkojot bezmaksas seminārus, kursus un nodarbības dažādu prasmju apguvei. Arī meistardarbnīcas ir šāda veida iespēja, turklāt visas dāvanu idejas tiks ievietotas akcijas interneta lapā, un informācija būs pieejama ikvienam interesentam arī visās pārējās bibliotēkās," uzsver v/a "Kultūras informācijas sistēmas" direktors Armands Magone.

"Dāvanu ideju bankā" ievietos darbus izvērtēs akcijas žūrijas komisija, nosakot deviņas oriģinālākās dāvanas un balvu ieguvējus – dāvanu izgatavotājus. Balvu no veikala HobbySet saņems arī aktīvākā bibliotēka.

Balvu ieguvēji tiks paziņoti 2009. gada 22. decembrī Naudas plānošanas centra mājas lapā www.vissparnaudu.lv un v/a Kultūras informācijas sistēmas mājas lapā www.kis.gov.lv 

Akcijas organizatori aicina arī citas Latvijas bibliotēkas piedalīties Ziemassvētku radošo dāvanu meistardarbnīcās, sūtot pieteikumus Naudas plānošanas centram: info@vissparnaudu.lv. Nolikums dalībai meistardarbnīcās pieejams Naudas plānošanas centra mājas lapā www.vissparnaudu.lv. Tajā būs pieejama arī aktuālākā informācija par meistardarbnīcu norises vietām.

Akcija "Dāvini no Sirds!" tika uzsākta 2008. gadā, kad Naudas plānošanas centrs kopā ar GE Money Bank aicināja sabiedrību mainīt pieeju Ziemassvētkiem – gatavot dāvanas pašu rokām. Akcijas laikā Centrs saņēma vairāk nekā 70 oriģinālu ideju dāvanām. Savukārt GE Money Bank darbiniekiem organizēja dāvanu gatavošanas darbnīcas, izmantojot tādus materiālus kā mannas un griķu graudi, vilna, čiekuri, zīles, kaltētas ziedlapas u.tml.
 
Par Naudas plānošanas centru

Biedrība Naudas plānošanas centrs (NPC) ir sadarbībai atvērta neatkarīga sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir Latvijas iedzīvotāju izglītošana un konsultēšana personīgā budžeta plānošanas jautājumos. To 2007. gada maijā dibināja AS GE Money (tagad – GE Money Bank) un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Savu mērķu īstenošanai NPC iedzīvotājiem sniedz virtuālas konsultācijas personiskā budžeta plānošanā un informatīvu palīdzību finanšu krīzes situācijās: info@vissparnaudu.lv, www.vissparnaudu.lv. NPC uzturēšanu un pamatdarbību nodrošina AS GE Money Bank, papildu aktivitātes tiek īstenotas ar piesaistīto partneru atbalstu.
 
Par valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas"

V/a "Kultūras informācijas sistēmas" ir Kultūras ministrijas valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir nodrošināt informācijas meklēšanas un zināšanu ieguves iespējas kultūras un atmiņas institūcijās – arhīvos, bibliotēkās un muzejos, kā arī rūpēties par  kultūras mantojuma pieejamību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Starp vērienīgākajiem aģentūras īstenotajiem projektiem ir Latvijas valsts, pašvaldību un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts "Trešais tēva dēls", kura mērķis ir nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez maksas izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas – datortehniku un internetu, kā arī saņemt konsultācijas to lietošanā – jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
 
Vita Šteina
Biedrības Naudas plānošanas centrs sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr.: 29332250
 
Ilma Elsberga
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67884902
www.kis.gov.lv