Vakar, 18.decembrī, valdība apstiprināja Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas, sākot ar nākamā gada 1. janvāri, paredz valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu.

Arhīva sociāli tiesiskā izziņa, atbilstoši Arhīvu likuma 21.panta pirmajai daļai, ietver informāciju par darbu, mācībām, dienestu bruņotajos spēkos, īpašumu piederību, civilstāvokļa aktiem, atrašanos ārstniecības iestādēs, personu ievešanu Latvijā un izvešanu no Latvijas, tiesu spriedumiem un citiem jautājumiem, kuru privātpersona pieprasa iesniegšanai institūcijās likumā noteiktajos gadījumos.


Katra sagatavotā arhīva izziņa var būt atšķirīga pēc tajā iekļauto faktu skaita, tāpēc noteikumi paredz, ka valsts nodevas apmēru par arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu nosaka šajā izziņā iekļauto faktu skaits. Katrs arhīva sociāli tiesiskajā izziņā iekļautais fakts satur ziņu no arhīva dokumenta. Piemēram, ziņa par personas darba periodu vienā darba vietā satur divus faktus – par pieņemšanu darbā un par atbrīvošanu no darba. Savukārt ziņa par nekustama īpašuma piederību var ietver vienu vai vairākus faktus, kas saistīti ar īpašuma iegūšanu, pārdošanu, mantošanu un tamlīdzīgi.


Noteikumi paredz valsts nodevu sākot no 10 latiem līdz 70 latiem, ņemot vērā arhīva izziņā iekļauto faktu skaitu. Piemēram, ja arhīva izziņā ir viens vai divi fakti, valsts nodeva ir 10 latu. Savukārt gadījumā, kad arhīva izziņa ietver 20 vai vairāk faktu - valsts nodevas apmērs ir 70 latu. Vienlaikus paredzēta iespēja arhīva sociāli tiesisko izziņu saņemt arī paātrinātā kārtībā - 5, 10 vai 15 darba dienu laikā, taču tas attiecīgi palielina valsts nodevas apmēru.


Noteikumi paredz, ka valsts nodevas apmērs uz pusi jeb par 50% samazināts politiski represētām personām, pirmās un otrās grupas invalīdiem, personām, kas atbilst trūcīgās personas statusam, kā arī gadījumos, ja informācija ir nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai.


Tāpat noteiktumi ietver valsts nodevas samaksas kārtību. Ar noteikumiem par valsts nodevu ikviens interesents varēs iepazīties www.arhivi.gov.lv sadaļā Normatīvie akti.


MK noteikumu projekts ir izstrādāts saskaņā ar Arhīvu likuma 21.panta trešo daļu, kas nosaka, ka par LNA sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Arhīvu likuma 21.panta trešā daļa stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī saskaņā ar Arhīvu likuma Pārejas noteikumu 9.punktu.


Statistikas dati liecina, ka Latvijas valsts arhīvi (no 2011. gada – Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības) ir sagatavojuši un izsnieguši: 2009. gadā – 26,7 tūkst., 2010. gadā – 22,4 tūkst. un 2011. gadā – 24,4 tūkst. arhīva sociāli tiesisko izziņu.

Ziņu sagatavoja:
Annija Senakola
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 26304460

Tagi: Likumdošana, Latvijas Nacionālais arhīvs