Atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas dzimšanas dienu, šodien - 2009. gada 2. decembrī plkst. 10.45 Liepājas CZB filiālē - bērnu bibliotēkā "Vecliepājas Rūķis" notiek Kurzemes bibliotekāru konference "Bibliotēka mūsdienu vērtību sistēmā".
Liepājā šāda konference tiek organizēta pirmo reizi. Tās pamatideja ir informēt sabiedrību - gan liepājniekus, gan Liepājas viesus (konferencē piedalīsies kolēģi no Liepājas rajona, Kuldīgas, Saldus, Tukuma un Ventspils) par bibliotēkas lielo nozīmi kultūrā, izglītībā un tautsaimniecībā, uzsvērt tās pozitīvo, veicinošo ietekmi informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā. Vienlaicīgi konference piedāvās iespēju dibināt jaunus kontaktus un veicināt interesantu, radošu ideju īstenošanu dzīvē.

Konferencē ar priekšlasījumiem piedalīsies Sarmīte Ēlerte – "Pašreizējās sabiedrības vērtības un kultūras piedāvājums Latvijas mainīgajā situācijā", Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks - "Bibliotēku tautsaimnieciskā nozīme", Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova - "Sistemātiskuma pieeja bibliotēku attīstībai", Kuldīgas galvenās bibliotēkas direktore Laima Mirdza Ostele – "Stipras korporatīvās saites – bibliotēku attīstības veicinātājas".

Konferencē Liepājas CZB jau trešo reizi pasniegs Voldemāra Caunes balvu "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem". To piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Šo balvu 2007. gadā nodibināja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, atzīmējot Liepājas CZB 230. gadskārtu un bērnu bibliotēkas 60. gadskārtu un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu tās dibināšanā Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919. gada līdz 1923. gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919. gada 16. decembrī atklāja pirmo bērnu literatūras nodaļu. Viņam bija raksturīga īpaša izpratne, vēlēšanās piesaistīt bibliotēkas lasītāju pulkam tieši bērnus, tur viņš saskatīja nākotni bibliotēku attīstībai. Īpašas prasības viņš izvirzīja bibliotekāriem, kuri strādā ar jauno paaudzi.

Pirmie šo balvu saņēma bērnu bibliotēkas "Vecliepājas Rūķis" darbinieki. 2008. gadā Voldemāra Caunes balvu saņēma Rīgas Centrālās bibliotēkas Bērnu klīniskās slimnīcas grāmatu izsniegšanas punkta "Saulaino dienu bibliotēka" vadītāja Ilze Marga un Aizkraukles bērnu bibliotēkas bērnu nodaļas galvenā bibliotekāre Tatjana Rjazanova.

Ar priekšlasījumu "Bibliotēkas darba entuziasts un kultūras inspirātors – Voldemārs Caune" auditoriju uzrunās Liepājas CZB filiālbibliotēkas "Varavīksne" darbiniece, mg. philol. Aija Jansone.
 
 

Informāciju sagatavoja:
Gita Švarce
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja
Tālr.: 63422049