Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība piedāvā iespēju no šī gada 15. decembra līdz nākamā gada 23. janvārim iesniegt projektu pieteikumus programmas "Kultūras un radošo industriju platformas" konkursā.

Tas sniegs iespēju Latvijai un citām Ziemeļu Dimensijas valstīm pretendēt uz finansējumu, lai stiprinātu sadarbību radošo industriju sektorā un veicinātu šo valstu ekonomisko izaugsmi.

 

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība ar jauno projektu konkursu iepazīstināja konferencē "Diskutējot par finanšu iespējām kultūras un radošajām industrijām Ziemeļu Dimensijas reģionā", kas notika Varšavā šī gada decembra sākumā.


Programmas "Kultūras un radošo industriju platformas" mērķis ir stiprināt kultūras un radošo industriju sektoru Ziemeļu Dimensijas valstīs, atbalstīt sadarbības iespējas, radīt labvēlīgus apstākļus starptautiskā tirgū šīs nozares produktiem, popularizēt nozari, programmas ietvaros atbalstot kultūras un radošo industriju projektus, kas šajā reģionā uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti. Projektu aktivitātes veicinās starptautisku biznesa tīklu un dažādas sadarbības formas, sniedzot iespēju radīt kopīgus kultūras un radošo industriju produktus un iniciatīvas.


Kā iepriekš informējusi Kultūras ministrija, Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības (Northern Dimension Partnership on Culture - NDPC) mērķis ir veicināt kultūras un radošo industriju attīstību Ziemeļu Dimensijas teritorijā reģionālā un starptautiskā līmenī. Šajā partnerībā darbojas Norvēģija, Krievija, Dānija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Vācija, Islande, Polija, Zviedrija un Eiropas Komisija. Projektu iesniedzējam jāpārstāv viena vai vairākas no šī reģiona valstīm, piedaloties Krievijai kā partnerim.


Projektus konkursā aicinātas iesniegt institūcijas un organizācijas, kas darbojas kultūras un radošo industriju sektorā. Projektu pieteikšana jāveic elektroniski Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības mājas lapā no 2012. gada 15. decembra līdz 2013. gada 23. janvārim. Projektu īstenošanas laiks - līdz nākamā gada decembrim.

 

Viena projekta ietvaros paredzētais maksimālais finansējums ir 50% no kopējām projekta izmaksām, kura apjoms ir no 5000 līdz 20 000 eiro. Projekta iesniedzējiem jāpamato līdzfinansējuma piesaistes iespējas.

 

Plašāka informācija par projektu konkursu pieejama Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības mājaslapā.


Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība dibināta 2010. gadā kā ceturtā partnerība Ziemeļu Dimensijas politikā. Partnerības darbu koordinē pastāvīgais Sekretariāts, kas darbojas Ziemeļu Ministru padomes Sekretariāta telpās Kopenhāgenā, Dānijā. 

Ziņu sagatavoja:
Annija Senakola
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 26304460

Tagi: Projekti, Projektu konkursi, Finansējuma piesaiste