SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs". Standartizācijas birojs 2012. gada decembrī Latvijas standarta statusā ir reģistrējis standartus:
  • LVS ISO 16175-1:2012  Informācija un dokumentācija. Principi un funkcionālās prasības dokumentiem elektroniskajā biroju vidē. 1. daļa: Pārskats un principi
  • LVS ISO 16175-2:2012  Informācija un dokumentācija. Principi un funkcionālās prasības dokumentiem elektroniskajā biroju vidē. 2. daļa: Vadlīnijas un funkcionālās prasības digitālajām dokumentu pārvaldības sistēmām
  • LVS ISO 16175-3:2012  Informācija un dokumentācija. Principi un funkcionālās prasības dokumentiem elektroniskajā biroju vidē. 3. daļa: Vadlīnijas un funkcionālās prasības dokumentiem biznesa sistēmās
    LVS ISO 30300:2012 Informācija un dokumentācija. Pārvaldības sistēmas dokumentiem. Pamatprincipi un vārdnīca
  • LVS ISO 30301:2012  Informācija un dokumentācija. Pārvaldības sistēmas dokumentiem. Prasības
  • LVS ISO/TR 23081-3:2012 Informācija un dokumentācija. Pārvaldības metadati dokumentiem. 3. daļa: Pašnovērtējuma metode
  • LVS ISO/TR 18492:2012 Elektronisko dokumentu informācijas ilgtermiņa saglabāšana

 

Standarti pieejami tikai angļu valodā, jo reģistrēti ar titullapas tulkojuma metodi.

Ziņu sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796

Tagi: Standartizācija, Standarti