Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti 2009./2010. akadēmiskā gada pirmajos divos mēnešos, salīdzinot ar šo pašu posmu pagājušajā gadā, dubultaktīvi izmantojuši elektroniskās datubāzes un citus e-resursus - plašākas nozīmes starptautisku mācību un zinātnisko literatūru un periodiku, recenzētos zinātniskos rakstus, konferenču materiālus.
Statistika liecina, ka kopējais veikto e-resursu datu pieprasījumu skaits no 232,9 tūkstošiem 2008. gada pirmajos divos studiju mēnešos (septembrī un oktobrī) pieaudzis līdz 500,1 tūkstošiem šajā pašā laika posmā 2009. gadā.
 
Ievērojami palielinājies tādu internetā pieejamu starptautiska mēroga datubāzu kā Science Direct, EBSCO (Elton B. Stephens Company), Ebrary, Springer Link, Engineering Village, RUBRICON u.c. lietojums.
 
"Starptautiskas nozīmes datubāzu lietojuma aktivitātes pieaugums ir būtisks signāls tam, ka RTU uzlabojas studiju un pētniecības kvalitāte. To ietekmē pakāpeniska universitātes iekļaušanās Boloņas procesā. Aizvien aktīvāk iesaistoties starptautiskajos projektos, zinātnieki, mācībspēki un studenti nonāk pie atziņas, ka viņi darbojas pasaules arēnā un konkurē globālajā tirgū, tāpēc aktīvi meklē pasaulē atzītas zinātniskās idejas un studiju materiālus," stāsta RTU Zinātniskās bibliotēkas direktore Aija Janbicka.
 
"Vēl viens būtisks aspekts, kura ietekmē RTU studentu un pētnieku interese par elektroniskajiem resursiem ir palielinājusies, ir jaunizveidotais intranet portāls "ORTUS", kurā integrētās apakšsistēmas piedāvā lietotājiem draudzīgu vidi un mudina studiju un pētniecības procesā izmantot ērti lietojamas datubāzes. RTU saviem studentiem piedāvā tūkstošiem e-grāmatu, zinātnisko žurnālu sējumu un konferenču krājumu ar informāciju par jaunākajiem sasniegumiem. Šobrīd RTU virtuālajā bibliotēkā ik minūti tiek atvērta kāda zinātniskā publikācija, konferenču krājuma raksts vai e-grāmata. Šī ir RTU studentu un mācībspēku iespēja iepazīties ne tikai ar pasaules vadošo universitāšu sasniegumiem, bet arī ar galvenajām Latvijas zinātnieku publikācijām," atzīst RTU rektora vietnieks informācijas tehnoloģijas jautājumos Zigmunds Zitmanis.
 
RTU 2009. gadā ir abonētas 10 specializētas e-resursu datu bāzes. E-resursu datubāzu abonementus RTU nodrošina gan RTU Zinātniskā bibliotēka, gan Izglītības un zinātnes ministrija, gan Kultūras ministrijas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". Datubāzēm var piekļūt RTU studenti un darbinieki, izmantojot autorizētu pieeju RTU intranet portālā ORTUS. Lietotāju apmācības darbā ar datubāzēm veic RTU Zinātniskā bibliotēka. Datubāzu apraksti pieejami RTU mājaslapas sadaļā "Bibliotēka".
 
Preses relīzē minēto datubāzu apraksti
 
Science Direct - viena no pasaulē lielākajām zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datubāzēm, kas aptver Elsevier Science žurnālu pilnus tekstus: pieejami vairāk nekā 370 žurnālu pilnie teksti visās zinātņu nozarēs, no 2001. gada līdz 2007. gadam.
 
EBSCO - datubāze, kas aptver datorzinātņu, dabas zinātņu, inženierzinātņu, humanitāro un sociālo zinātņu, ekonomikas, biznesa, medicīnas u.c. nozaru periodiku: pieejami teju 8300 žurnālu pilnie teksti.
 
Ebrary - pilnu tekstu e-grāmatu datubāze, kas aptver aptuveni 300 pasaules vadošo zinātnisko izdevniecību izdotās 33 000 zinātniskās e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs.
 
Spinger Link - izdevniecības Springer piedāvātā pilnu tekstu datubāze inženierzinātnēs, datorzinātnēs, ekonomikā, fizikā, matemātikā, biomedicīnā, klīniskajā medicīnā, dzīvības zinātnēs un humanitārajās zinātnēs. Datubāzē pieejami vairāk nekā 1653 zinātniski recenzēti žurnāli.
 
Engineering Village - datubāzē pieejami dažādi zinātniski tehniskās informācijas avoti: vairāk nekā 9 miljoni zinātnisko rakstu anotāciju (sākot no 1969. gada), konferenču materiāli, 407 pilnu tekstu e-grāmatas, 2000 zinātnisko konferenču rakstu krājumi, 3400 žurnāli, tehniskie ziņojumi, informācija par patentiem u.c.
 
RUBRICON - Krievijas enciklopēdiskā datubāze, kurā pieejamas 62 enciklopēdijas un vārdnīcas, 19 rokasgrāmatu pilnie teksti krievu valodā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Egita Kancāne,
Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas centra korespondente
Tālr.: 67089455; 26430230