Piektdien, 27. novembrī plkst. 20.00 LTV 1 televīzijas spēlē "Zini vai Mini!" sacentīsies 5 finālisti, kuri uzrādīja labākos rezultātus interneta erudīcijas konkursā "Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!". Konkursu šajā rudenī Latvijas bibliotēkās tradicionāli jau ceturto gadu kopīgi rīkoja v/a "Kultūras informācijas sistēmas" (KIS) un sabiedrība "Tilde", un šoreiz iespēju piedalīties fināla izspēlē izcīnīja Daudzeses pagasta bibliotekāre Ruta Jankovska, Olaines pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļas lasītāji Kristaps Asītis un Madara Gasparoviča, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bibliotēkas lasītāja Liene Jakobsone un bibliotekāre Sarmīte Rozenbaha.
Konkurss "Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!" notika no 1. līdz 23. oktobrim, un tajā kopskaitā piedalījās gandrīz 1100 dalībnieki no 300 bibliotēkām visā Latvijā.

Konkursa nozīmi elektroniskā resursa apguvē atzīst arī viena no finālistēm, bibliotekāre Ruta Jankovska: "Attiecībā uz mani mērķis ir sasniegts - vēl pirms pāris gadiem deklarēju, ka visu taču var atrast Google, kam gan vajadzīga letonika.lv! Prieks, ka esmu pārliecinājusies par pretējo, un ka pie tāda viedokļa nonāca arī tie četri skolēni, kas atbildes uz konkursa jautājumiem meklēja skolas bibliotēkā. Lielajos publiskajos interneta meklētājos kā Google vai Wikipedia informāciju var ievietot ikviens pēc saviem ieskatiem, un nav nekādu garantiju, ka tā ir pareiza. Taču autorizētajās datu bāzēs, kuras valsts aģentūra KIS abonē bibliotēku vajadzībām, informācija ir pārbaudīta un uzticama."
 
Dalībnieki konkursā varēja startēt vienā no trīs līgām atbilstoši savam statusam – skolēnu, bibliotēku lasītāju vai bibliotekāru līgā. Katras līgas ietvaros notika savstarpēja individuāla sacensība, un konkursa trijās kārtās tika noteikti līgu uzvarētāji katrā reģionā, kuri balvās saņems žurnāla "Geo" gada abonementu, dāvanu karti 25 latu vērtībā izdevniecībā "Pētergailis", kā arī Tildes biroja mājas versiju un zibatmiņu.
 
Tie ir:

Austrumu reģionā:

• Bibliotekāru līgā –Vīksnas pagasta bibliotēkas bibliotekāre Māra Melne,
• Bibliotēku lasītāju līgā –Vīksnas pagasta bibliotēkas lasītāja Gita Petrova,
• Skolēnu līgā – Bebrenes pagasta tautas bibliotēkas lasītāja Santa Kantāne.

Rietumu reģionā:

• Bibliotekāru līgā – Gaviezes pagasta bibliotēkas bibliotekāre Gaida Strazdiņa,
• Bibliotēku lasītāju līgā – Kalvenes pagasta bibliotēkas lasītāja Inta Leimane,
• Skolēnu līgā – Kalvenes pagasta bibliotēkas lasītāja Antra Ruduka.

Dienvidu reģionā:

• Bibliotekāru līgā – Daudzeses pamatskolas bibliotēkas bibliotekāre Ruta Jankovska,
• Bibliotēku lasītāju līgā – Olaines pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļa Madara Gasparoviča,
• Skolēnu līgā – Aronas pagasta Kusas bibliotēkas lasītāja Līga Apsēna.

Ziemeļu reģionā:

• Bibliotekāru līgā – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bibliotēkas bibliotekāre Sarmīte Rozenbaha,
• Bibliotēku lasītāju līgā – Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālibliotēkaS "Pūce" lasītājs Arnis Janpaulis,
• Skolēnu līgā – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bibliotēkas lasītāja Liene Jakobsone.
 
Konkursā tika vērtēta arī bibliotekāru aktivitāte konkursa popularizēšanā un lasītāju informēšanā un ir noteikta katra reģiona Radošākā bibliotekāre, kopskaitā četras, kuras balvā saņems fotoaparātus:

Rietumu reģionā – Rendas bibliotēkas vadītāja Inese Šarkovska;

Dienvidu reģionā – Bauskas centrālās bibliotēkas Interneta lasītavas vadītāja Ērika Pelcere;

Ziemeļu reģionā – Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja Laima Timermane;

Austrumu  reģionā - Kūku pagasta Kūku bibliotēkas vadītāja Jeļena Hnikina.
 
Par letonika.lv

Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas interneta pakalpojums ar plašu digitālo enciklopēdiju, vārdnīcu un terminu klāstu latviešu valodā, kas kopā aptver apmēram 36 500 enciklopēdiskas uzziņu informācijas šķirkļu un 5 500 attēlu, vairāk nekā 145 000 terminu tulkojumu un skaidrojumu, tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas ar 446 727 vārdiem un izteicieniem.

Te atradīsiet informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu, cilvēkiem, novadiem.

Enciklopēdiju un vārdnīcu saturs veidots sadarbībā ar autoritatīviem nozaru speciālistiem, visa informācija ir apkopota vienā vidē un ērti atrodama ar tam speciāli radītu meklētāju, kas ‘saprot’ latviešu valodu.

Letonika.lv ir sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais latviskais uzziņu un tulkošanas portāls.
 
Par v/a "Kultūras informācijas sistēmas"

V/a "Kultūras informācijas sistēmas" ir Kultūras ministrijas aģentūra, kuras misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros lasītājiem tiek piedāvāta iespēja lietot daudzveidīgas elektroniskās datu bāzes, interneta enciklopēdijas un pilnu tekstu žurnālus par dažādām nozarēm gan latviešu, gan angļu valodā. Abonēšanas maksas šīm bibliotēkām daļēji sedz aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".
 
Par Sabiedrību "Tilde"

Tilde ir vadošais plaša lietojuma programmatūras izstrādātājs Baltijas valstīs. Tilde ir dibināta 1991. gadā Rīgā, tajā strādā 91 darbinieks, uzņēmumam ir biroji arī Viļņā un Tallinā. Galvenie Tildes darbības virzieni ir datoratbalsta izstrāde latviešu valodai, datorprogrammu lokalizācija, grāmatvedības un uzņēmuma vadības programmatūra, informatīvie un video pakalpojumi internetā.
 
Konkursa atbalstītāji:
Izdevniecība "Pētergailis"        
Žurnāls GEO
 

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67844902; 29119713