Deviņas rakstnieces no Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas un Čehijas katra savā veidā ar literārās prozas palīdzību  atbild uz jautājumu, kas palicis atmiņā par 1989. gadu vai stāsta par mītiem, kas saistās ar šo gadu.
 
Iepazīstieties ar rakstnieču stāstiem!
www.goethe.de/mein1989
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sibille Dezelārs
Gētes institūta Rīgā bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 67508200
www.goethe.de/riga
www.twitter.com/GI_Riga