2009. gada 26. novembrī, plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Jaunākās periodikas lasītavā (Krišjāņa Barona ielā 14) notks "Gūtenberga galaktikas" sanāksme par autortiesībām un digitālajām bibliotēkām: "Google grāmatu bibliotēka", Eiropas digitālā bibliotēka "Europeana", LNB digitālā bibliotēka "Letonica".
Kopš 20. gadsimta beigām līdzās fiziskajām bibliotēkām, kas bijušas civilizētās sabiedrības pavadones jau piectūkstoš gadu, arvien uzstājīgāk sevi piesaka digitālās bibliotēkas. Šie virtuālie informācijas krājumi ietver gan rokrakstus, iespieddarbus un audiovizuālos materiālus, gan "digitāli dzimušos" resursus. Pasaulē pazīstamākās ir "Google grāmatu bibliotēka" (http://books.google.com), kurā apkopoti jau 7 miljoni iespieddarbu, galvenokārt no ASV bibliotēkām, kā arī Eiropas digitālā bibliotēka "Europeana" (http://www.europeana.eu), kurā ir pieci miljoni digitālo objektu.

Mūsu valstī lielākais digitālās informācijas masīvs rodams Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) digitālajā bibliotēkā "Letonica" (http://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka). Tās 21 kolekcijā ietverts 1 miljons lappušu, no tām 400 000 ar atpazītu tekstu, 20 000 attēlizdevumu, 1000 mūzikas datņu, 500 000 digitalizētu bibliogrāfisko ierakstu, 1500 Latvijas interneta vietņu, ko nodrošina LNB tehnoloģiskā infrastruktūra: 42 serveri, 28 TB disku masīvs, 4 profesionāli skeneri, audio digitalizācijas studija. LNB digitālā bibliotēka ir brīvi pieejama un izmantojama.

Lielākais izaicinājums digitālo bibliotēku attīstībā ir autortiesiski aizsargātas informācijas piekļuves un izmantošanas ierobežojumi. Informācijas tehnoloģijas piedāvā inovatīvas piekļuves iespējas, autortiesību regulējumi atpaliek. Pasaulē un Latvijā ir aktuāls jautājums par neierobežotu piekļuvi digitalizētajai periodikai, kā tas šobrīd ir Somijā un Norvēģijā. Kāda būs digitālās bibliotēkas nākotne? Kā tā iekļausies Eiropas digitālajā bibliotēkā "Europeana"? Vai autortiesības kapitulēs informācijas tehnoloģiju priekšā? Vai būs kompromisa risinājums?

Uz šiem jautājumiem atbildēs Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) izpilddirektore Inese Paklone, viņas vietniece Anita Sosnovska un jurists Imants Belogrīvs. Par "Letonica" sasniegumiem un problēmām sanāksmē stāstīs LNB Digitālās attīstības departamenta Digitalizācijas nodaļas vadītājs Uldis Zariņš un citi digitālās bibliotēkas veidotāji. Laipni aicināti visi interesenti!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa
Tālr.: 67312807; 67312793