Š.g. 27. novembrī plkst. 11:00 viesnīcas "Bergs" telpās notiks Eiropas Ekonomikas zonas (EZZ) finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" atklāšanas pasākums, kurā informēs par atbalsta saņemšanas iespējām kultūras mantojuma saglabāšanai un kultūras un mākslas daudzveidības veicināšanai.

Interesentus, kas vēlas piedalīties pasākumā, lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi: Kristine.Strazdite@km.gov.lv

 

Programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" ietvaros ar EEZ finanšu instrumenta atbalstu līdz 2016.gada aprīlim plānots veikt Latvijas kultūras mantojuma objektu restaurāciju un saglabāšanu, vienlaikus veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu, tādējādi sekmējot ekonomisko aktivitāti teritorijās, kur projekti īstenoti. Tāpat programma sekmēs zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Latvijas un EEZ finanšu instrumenta donorvalstu - Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes, Norvēģijas Karalistes institūcijām un veicinās sabiedrības izpratni par kultūras mantojuma nozīmību un daudzveidību.


Vienlaikus programmas ietvaros paredzēts sniegt atbalstu sadarbības izveidei un stiprināšanai, pieredzes un ideju apmaiņai un mobilitātes veicināšanai starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un donorvalstīs, tādējādi sekmējot kultūras un mākslas dažādību.


EZZ finanšu instrumenta mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.


2011. gadā starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti (donorsvalstis) un Latvijas Republiku (saņēmējvalsts) tika parakstīts Saprašanās memorands, kas nosaka, ka Latvijai 2009.-2014.gada plānošanas periodā kopumā būs pieejams EEZ finanšu instrumenta līdzekļi 22,5 miljoni latu apmērā.


Viena no prioritātēm, kas izvirzīta EEZ finanšu instrumenta atbalsta saņemšanai Latvijā, ir kultūras mantojuma aizsardzība. Šīs prioritātes ietvaros tiks ieviesta programma "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana", kuras īstenošanai plānots novirzīt 10 019 500 eiro EEZ finanšu instrumenta finansējuma.


Plašāka informācija par programmu "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" un EZZ finanšu instrumentu ir pieejama Kultūras ministrijas mājaslapas sadaļā Fondi un investīcijas.

Ziņu sagatavoja:
Kristīne Strazdīte
Kultūras ministrijas
Eiropas Savienības fondu departamenta
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67330236

Tagi: Kultūra, Kultūras mantojums, Finansējuma piesaiste