13. novembrī kultūras ministrs Ints Dālderis un Krievijas Federācijas kultūras ministrs Aleksandrs Avdejevs LR Kultūras ministrijā parakstīja starpministriju sadarbības programmu 2010. - 2012. gadam.
"Esmu pārliecināts, ka kultūras sadarbības būtība ir sapratnes un labu kaimiņattiecību tālāka nostiprināšana, un valstu uzdevums ir visiem pieejamiem līdzekļiem tiekties uz šo mērķi, Tādēļ ceru, ka jaunā sadarbības programma starp ministrijām, ko sagatavojuši ministriju speciālisti un institūcijas, būs tam labs pamats," norāda LR kultūras ministrs Ints Dālderis.
 
Savukārt Krievijas Federācijas kultūras ministrs Aleksandrs Avdejevs uzsver: "Mums pats svarīgākais ir ar Latviju saglabāt sadarbību tagadējā līmenī. Jūsu kultūra atbilst mūsu sabiedrības pieprasījumam kultūras jomā, un arī Latvijas sabiedrībā ir interese par mūsu kultūru."
 
Programma paredz pieejamo finanšu resursu ietvaros veicināt sadarbības turpināšanu un tiešu kontaktu veidošanu tādās kultūras nozarēs kā: mūzika, teātris, cirks, muzeji, vizuālā māksla un izstāžu darbība, bibliotēku darbība, rakstniecība, tulkošana un grāmatniecība, kultūras pieminekļu aizsardzība, amatiermāksla un nemateriālais kultūras mantojums, kinematogrāfija, kā arī profesionālā izglītība mūzikas, teātra, vizuālo un audiovizuālo mākslu nozarē.
 
Sadarbības ietvaros plānots sekmēt kopīgu projektu sagatavošanu un īstenošanu, veicināt kolektīvu, izpildītājmākslinieku un speciālistu apmaiņu, meistarklašu organizēšanu, kā arī līdzdalību starptautiskos mūzikas festivālos un konkursos un nozīmīgās starptautiskās akcijās, kas notiek abu valstu teritorijā 2010.-2012. gadā.
 
Pilns sadarbības programmas teksts pieejams KM interneta mājas lapā www.km.gov.lv.
 
Informācija:
 
2002. gada 14. martā Maskavā tika parakstīta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas vienošanās par sadarbību.
 
Vienošanās īstenošanas instruments ir sadarbības programma, ko noslēdz uz trīs gadiem. Iepriekšējā sadarbības programma par periodu no 2007. līdz 2009. gadam tika noslēgta Maskavā 2006. gada 3. decembrī.
 
Šī gada 13. novembrī parakstīta jau ceturtā sadarbības programma - "Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas sadarbības programma 2010.-2012. gadam".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254