Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar muzejiem, arhīviem un bibliotēkām ir uzsākusi Digitālās bibliotēkas Letonika projektu "Zudusī Latvija". Tās mērķis ir izveidot kolekciju par nozīmīgām Latvijas vietām un ainavām, kas reiz pastāvējušas, bet mūsdienās neatgriezeniski gājušas zudumā.
Digitālā bibliotēka piedāvā dokumentiem jaunu – daudz ilgāku mūžu. Tādā veidā var saglabāt atmiņas par iespējami daudzajiem Latvijā zudušajiem objektiem. 
 
Arī Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir iesaistījusies šajā projektā kā partneris.
 
Novadu bibliotekāri ir apzinājuši un apkopojuši informāciju par zudušām ēkām, pieminekļiem, dabas veidojumiem, kuri gadu gaitā ir daļēji sagruvuši vai arī stipri pārbūvēti, salīdzināja vēsturiskās fotogrāfijas ar šodienu.

Pateicoties nelielajām pūlēm un cilvēku atsaucībai, daļu kolekcijas var skatīt Ludzas pilsētas bibliotēkas stendos. 
 
Paveiktais darbs vēl nav pilnīgs, bet dalība projektā turpinās.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Irēna Andžāne
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas nodaļas vadītāja