Šodien, 11. novembrī, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes muzejā Raiņa bulv. 19 tiks atklāta zinātniska konference "Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romānam "Mērnieku laiki" - 130``. Konferences tiešraide šodien būs skatāma LU portālā.
Konferences lasījumi un kultūras programma ( "Mērnieku laiku" kino versijas un V.Kairiša veidotās teātra izrādes videoieraksts) 12. un 13. novembrī turpināsies Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a, 205. auditorijā.
 
Brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki" ir viens no visizcilākajiem darbiem latviešu literatūrā, arī viens no visspožākajiem Latvijas kultūrkapitāla paraugiem. Atzīmējot romāna publicēšanas 130 gadadienu, Latvijas Banka šogad klajā laidusi mākslinieka Laimoņa Šēnberga darinātu sudraba monētu. Pēc Raiņa, Barona un Valdemāra Cilvēku sērijas tā ir Latvijas Bankas pirmā literāram darbam veltīta monēta.
 
Konferenci rīko LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte sadarbībā ar valsts pētījumu programmu "Letonika" (projekta vadītāja Ausma Cimdiņa), tajā ar referātiem piedalīsies projekta izpildītāji un sadarbības partneri Māra Grudule, Ojārs Lāms, Silvija Radzobe, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Valda Čakare, Viesturs Kairišs, Raimonds Briedis, Pauls Daija, Aija Fedorova u.c.
 
Konferences tiešraide būs skatāma LU portālā www.lu.lv/tiesraide 11. novembrī no plkst. 14.00 līdz 17.20.
 
Atzīmējot brāļu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" publicēšanas 130 gadskārtu, Latvijas Universitātes Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas lasītavā, Visvalža ielā 4a, 1. stāvā no 11. līdz 30. novembrim aplūkojama šim notikumam veltīta izstāde.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs
Tālr.: 26878133