Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes Rēzeknē
 
09.11. Izstāde "Karš un miers Ziemeļvalstīs" – Centrālās bibliotēkas abonements
09.11. Izstāde "Zviedru un norvēģu literatūra – latviski" –2. bibliotēka 

09.11. "Knuts Hamsuns – mūsu bibliotēkā" – 2. bibliotēka 

10.11. Izstāde "Ziemeļblāzmas apmirdzēti stāsti" – Bērnu bibliotēka 

10.11. Izstāde "Ziemeļu zemes karaļi" – Bērnu bibliotēka 
 
11.11. Izstāde "Ronja, Pepija, Rasmuss un citi bērnu draugi" – Bērnu bibliotēka 

12.11. plkst. 17:00 – Knuta Hamsuna romāna "Ceļinieks klusi koklē" fragmentu lasījumi Krēslas stundā – 2. bibliotēka 

13.11. plkst. 17:00 – Krēslas stunda "Notikumi Ērkšķrožu ielejā" (A. Lindgrēnes grāmatas "Brāļi Lauvassirdis" fragmenta lasījums) – Bērnu bibliotēka 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes Rēzeknes un Viļānu novadā
 
Audriņu pagasta bibliotēka

No 09.11. Izstāde "Vikingi – varoņi vai laupītāji...?" vidējā un vecākā skolas vecuma bērniem 

9.11. plkst. 16.00 K. Hamsuna darbu lasīšana internetā – informatīvs e-apskats "Rakstniekam, 2009. gada jubilāram Norvēģijā K. Hamsunam – 150"  
 
Feimaņu pagasta bibliotēka 

10.11. Pasakas "Zvēru karš" lasīšanas stunda pirmsskolas vecuma bērniem 
 
Gaigalavas pagasta bibliotēka 
 
No 09.11. Literatūras izstāde "Iepazīsti Ziemeļvalstu rakstniekus"
 
10.11. A. Lindgrēnas grāmatas "Lennedergas Emīls" lasījumi 1.- 4. klašu skolēniem 
 
Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu bibliotēka
 
09.11 Izstāde "Zviedru un Norvēģu literatūra latviski" 

10.11. Izstāde "Zviedru rakstnieces A. Lindgrēnas grāmatas bērniem" 
 
Dricānu pagasta bibliotēka 

09.11. Izstāde "Iepazīsim Ziemeļvalstis!"  
 
Lūznavas pagasta bibliotēka
 
09.11. Literatūras izstāde "Ceļojot pa Ziemeļu zemēm" 

09.11. Literāras pārrunas "Ziemeļvalstu autoru grāmatas" 

11.11. Literatūras apskats "A. Lindgrēnes piedzīvojumu pasaule" 5. – 6. klašu skolēniem 

12.11. Literatūras apskats "H.-K. Andersena pasakas" 1. – 4. klašu skolēniem 
 
Maltas pagasta bibliotēka

09.11. Izstāde "Ziemeļvalstis: gadsimti, notikumi, cilvēki" 

12.11. Izstāde "Ziemeļvalstu dzīve daiļliteratūrā"  
 
Maltas pagasta bibliotēka bērnu literatūras nodaļa 

09.11. Literatūras izstāde "Iepazīsti Ziemeļvalstu rakstniekus"  

11.11.- 12.11. Grāmatas "Zvēru karš" lasījumi un pārrunas 
 
Nautrēnu pagasta bibliotēka

No 09.11. Literatūras izstāde "Ziemeļvalstu literatūras pērles"  
 
Nautrēnu pagasta Dekteru bibliotēka

09.11. Literatūras izstāde "Iepazīsti Ziemeļvalstu rakstniekus" 
 
Strūžānu pagasta bibliotēka
 
09.11. Izstāde "Ziemeļvalstu bērnu literatūra"
 
10.11. Izstāde "Ziemeļvalstis laikmetu griežos" 
 
Sakstagala pagasta 1. bibliotēka 

No 09.11. Literatūras izstāde "Iepazīsti Ziemeļvalstu rakstniekus"
 
Silmalas pagasta Štikānu bibliotēka 

09.11. Literatūras izstāde "Iepazīsti Ziemeļvalstu literatūru" 
 
Viļānu pilsētas bibliotēka 

10.11. Krēslas stundas lasījums "Ziemeļvalstu vēsturē ielūkojoties" un Knuta Hamsuna grāmatu fragmentu lasījumi 
 
12.11. Rītausmas stundas lasījums pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupiņā. Grāmata "Zvēru karš" 
 
Dekšāres pagasta bibliotēka 

No 09.11. Izstāde "Knuts Hamsuns – 150" 

17.11. Literāra pēcpusdiena "Aizraujošs ceļojums kopā ar Astrīdas Lindgrēnas darbu varoņiem" 2. – 3. klašu skolēniem
 
 
Informāciju sagatavoja: 
Anna Keirāne
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenā bibliotekāre