Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina piedalīties LU 71. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas darbā ar referātu, ziņojumu vai plakātu, kas prezentē jaunākos lietišķos pētījumus akadēmisko bibliotēku darbībā.

Sekcijas darbu ir iecerēts organizēt 2013.g. 31.01-01.02, tajā var piedalīties ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistes režīmā vai ar videoieraksta prezentāciju.


Pieteikumā lūgums norādīt:
1) autora(u) vārdu, uzvārdu, zinātnisko grādu,
2) referāta nosaukumu ar īsu anotāciju (līdz 500 burtzīmēm),
3) prezentācijas veidu (referāts, ziņojums, plakāts),
4) autora(u) darba vietu,
5) adresi un pasta indeksu,
6) tālruni un e-pastu.


Pieteikums ir jānosūta elektroniski LU Bibliotēkai uz e-pastu info-bibl@lu.lv  līdz  2012. gada 25. novembrim.

Tagi: Bibliotēkzinātne, Konferences, Akadēmiskās bibliotēkas