Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) un publisko bibliotēku attīstības projekts "Trešais tēva dēls" rosina visas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas pievienoties aicinājumam stiprināt mūsu valsts dibināšanas svētku tradīcijas un ar labām domām veicināt Latvijas dzīvotspēju.
Lai pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju uzzinātu par domubiedru grupas "3 darbi Latvijai" aicinājumu, pašvaldību publiskās bibliotēkas tiek lūgtas informēt savus apmeklētājus par trīs darbiem kā dāvanu Latvijai tās dzimšanas dienā 18. novembrī.

Viena no aicinājuma sastāvdaļām ir labo domu jeb labo vārdu ieaušana virtuālā Lielvārdes jostā interneta vidē. Tā kā bibliotēkās ikvienam apmeklētājam ir iespējams izmantot brīvpieejas datorus un bezmaksas internetu vai ar savu klēpjdatoru pieslēgties bezvadu internetam, mūsu valsts iedzīvotāji var jau tagad doties uz tuvāko pašvaldības publisko bibliotēku un piedalīties akcijā "Pasaki 3 labas lietas", izmantojot mājas lapu www.3darbi.lv, vai, sākot ar 11. novembri, portālā draugiem.lv.  Gadījumā, ja akcijā vēlas iesaistīties iedzīvotāji, kuriem nav datora un interneta lietošanas prasmju, bibliotēku darbinieki ir lūgti sniegt atbalstu ikvienam, kam nepieciešama palīdzība, aizpildot aptaujas anketu un ierakstot trīs labos vārdus www.3darbi.lv sadaļā "Pasaki 3 labas lietas".

Sīkāku informāciju par visiem trīs aicinājumā iekļautajiem darbiem – par labām domām, par gaismu, par dziesmu – bibliotēku apmeklētāji var iegūt minētajā mājas lapā vai jautājot bibliotekāriem.
 
Pielikumā 3 dokumenti:
 

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante
V/a KIS projekta "Trešais tēva dēls" komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67844885; 26565471
www.kis.gov.lv