Rīga, 6.nov., LETA. Visumā ideja par literāro darbu reproducēšanu elektroniskā formātā, kas ļauj tos padarīt pieejamus personām, kuras nevar apmeklēt bibliotēkas, ir apsveicama, tomēr ļoti svarīgi ir savlaicīgi iegūt visas nepieciešamās atļaujas, lai nenogremdētu labu ideju.
Tā biznesa informācijas portālam "Nozare.lv" autortiesību eksperte, biznesa augstskolas "Turība" Juridiskās fakultātes prodekāne Ingrīda Veikša komentēja biedrības "Ideju forums" digitālās bibliotēkas izveidi, kur vienkopus pieejams plašs grāmatu klāsts internetā.
 
"Autortiesību likums nosaka, ka par autortiesību pārkāpumu uzskatāma darbu publicēšana, publiskošana, reproducēšana un izplatīšana jebkādā veidā bez autora piekrišanas. Autori ir tiesīgi gan aizliegt savu darbu turpmāko izmantošanu, gan zaudējumu atlīdzināšanu, gan morālo kaitējumu," norāda eksperte.
 
Veikša norāda, ka gadījumā, ja šī bibliotēka vēlas reproducēt darbus, lai tos ievietotu savā virtuālajā "grāmatu plauktā", ir jābūt darbu autoru atļaujai. Savukārt autors šādu atļauju var dot tikai tādā gadījumā, ja savas tiesības jau nav nodevis citai personai, piemēram, izdevniecībai, uz attiecīgo periodu vai noteiktā apjomā. Turklāt autors var dot atļauju citai personai, piemēram, biedrībai "Ideju forums", tikai gadījumā, ja līgumā ar izdevniecību bija noteikts kāds laika perioda vai apjoma ierobežojums, kas ir beidzies.
 
Autortiesību likums nosaka, ka bibliotēkas, kuras sniedz pakalpojumus redzes un dzirdes invalīdiem, bez autora piekrišanas un bez atlīdzības samaksas drīkst nekomerciālos nolūkos reproducēt un izplatīt darbu šiem invalīdiem uztveramā formā, ciktāl tas nepieciešams attiecīgās invaliditātes gadījumā, skaidro Veikša.
 
"Taču šis autortiesību ierobežojums neattiecas uz citām personām. Ja bibliotēkā esošajiem darbiem var piekļūt arī citas personas, tad darbu reproducēšanai un publiskošanai viennozīmīgi nepieciešama autora atļauja," norāda eksperte.
 
Biedrība "Ideju forums", saskaņā ar viņu pausto informāciju, ir Kultūras ministrijā reģistrēta bibliotēka. Bibliotēkas nodarbojas ar grāmatu publisko patapināšanu (darba oriģinālu vai kopiju aizdošanu bezatlīdzības lietošanā). "Lai gan biedrība "Ideju forums" nepatapina darbu nesēju (grāmatu) fiziskās kopijas, šī patapināšana teorētiski var tikt pielīdzināta bibliotēku veiktajai darbībai," norāda eksperte.
 
Veikša norāda, ka par savu darbu publisko patapināšanu autoram pienākas taisnīga atlīdzība. Šīs atlīdzības apjomu un maksāšanas kārtību nosaka valdības noteikumi "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu". Eksperte skaidro, ka bibliotēkām ir jāmaksā atlīdzība grāmatu autoriem 5% no summas, ko tās iepriekšējā gadā izmantojušas savu krājumu papildināšanai, samaksu veicot autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai AKKA/LAA.
 
Biedrība "Ideju forums", saskaņā ar viņu pausto informāciju, ir noslēgusi līgumu ar AKKA/LAA un maksās autoriem publiskā patapinājuma maksu, atbilstoši darbu izmantošanas reižu (izsniegumu) skaitam.
 
"Taču, ja šī bibliotēka praktiski netērē naudu, lai papildinātu savus krājumus, jo par darbu reproducēšanu nemaksā atlīdzību autoriem, tad arī 5% no summas būs praktiski nekas," norāda Veikša.
 
Biedrības "Ideju forums" pārstāvji ir pārliecināti, ka viņiem, kā jebkurai bibliotēkai, nav nepieciešama piekrišana no autoriem to darbu ievietošanai bibliotēkas krājumā.
Taču eksperte uzsver, ka, acīmredzot, viņi nesaprot atšķirību starp fiziskas darba kopijas (grāmatas), kas publicēta (izdota) ar autora atļauju, ievietošanu bibliotēkas plauktā, no darba reproducēšanas (ieskanēšanas), kas veikta bez autora atļaujas.
 
Autortiesību likums nosaka, ka autoram ir izņēmuma tiesības lemt gan par sava darba reproducēšanu, gan par tā publiskošanu, tai skaitā padarīt darbu pieejamu sabiedrībai internetā (pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā), kā arī publiski patapināt darba oriģinālu vai kopijas.
 
"Ja autors savas mantiskās tiesības darbu reproducēt un publiskot (izdot) jau ir ekskluzīvi nodevis kādai personai (izdevniecībai), tad viņš vairs nevar tajā paša laika posmā nodot šīs tiesības citai personai. Ja tas tiek darīts, tiek aizskartas arī izdevniecības intereses (atkarībā no tā, cik lielu tiesību apjomu autors šai izdevniecībai ir nodevis)," skaidro Veikša.
 
Tomēr, eksperte uzskata, ka biedrības "Ideju forums" darbība vairāk līdzinās darbu publiskošanai ar interneta palīdzību, padarot darbu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.
 
"Tā kā šīs atlīdzības maksāšanai nav paredzēta obligāta kolektīva administrēšana, atlīdzība varētu tikt maksāta pa tiešo autoram. To varētu noteikt kā maksājumu, piemēram, vienu reizi gadā, atkarībā no pieeju skaita. Protams, ka šāda maksājumu administrēšana ir ļoti darbietilpīga, it sevišķi attiecībā uz ārvalstu autoru darbiem," norāda Veikša.
 
Kā ziņots, grāmatu izdevēji un biedrība "Ideju forums" tikšanās laikā nav nonākuši pie kompromisa par iespējamo atlīdzību grāmatu izdevējiem par izdevumu publicēšanu internetā, biznesa informācijas portālu "Nozare.lv" informēja Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektore Dace Pugača.
 
 
Sandra Stepe Nozare.lv
Copyright © LETA