Noslēdzies Eiropas kongress E-iekļaušana "Tehnoloģijas un to pielietojums publiskajās bibliotēkās", kas pirmo reizi tika veltīts publisko bibliotēku jautājumiem un norisinājās Briselē no 22.-23. oktobrim.
2009. gada Eiropas kongresā par e-iekļaušanu piedalījās vairāk nekā 200 delegātu no divdesmit četrām valstīm, kurās ir valsts politika tehnoloģiju un bibliotēku nozarēs.
 
Kongresa mērķis ir sniegt plašu ieskatu Eiropas publisko bibliotēku darbībā laikā, kad noris strauja moderno tehnoloģiju attīstība un to pielietošana bibliotēku darbības modernizācijā, kā arī bibliotēkas kā informācijas centra nostiprināšana sabiedrības apziņā un ikdienā.
 
Lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības dzīvē, ir nepieciešamas kompetence un vēlēšanās izmantot IKT rīkus, kas ļauj piekļūt un nodarboties ar sabiedriskajiem pakalpojumiem. Jau šobrīd daudzās ES valstīs publiskās bibliotēkas kļūst par tiltu starp iedzīvotāju, zināšanām un informāciju. Kongresa laikā tika diskutēts un meklētas iespējas kā šīs lomas var attīstīt un veicināt visā Eiropā un kā valsts bibliotēkas spēj reaģēt uz mainīgajām sabiedrības vajadzībām un uzvedību.
 
Latvijā jau pāris gadus tiek realizēts Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts, kura ietvaros ir izveidota vienota datu pārraides infrastruktūra, kas ļauj uzlabot Latvijas publisko bibliotēku Interneta pieslēgumu funkcionalitāti un pieejamība, nodrošinot piekļuvi globālam un lokālam multimediju saturam.
 
Eiropas kongresā Latviju pārstāvēt tika aicināts SIA "Telia Latvija" valdes priekšsēdētājs Mikus Ozols, kurš iepazīstināja klātesošos ar Latvijas paveikto publisko bibliotēku modernizācijā un sniedza ieskatu vīzijai par bibliotēkas lomu sabiedrībā un moderno tehnoloģiju pielietojumu nākotnes attīstībai.
 
Pēc divu dienu plenārsēdēm un darba grupu diskusijām kongresa dalībnieki secināja, ka nepieciešams turpināt jau iesākto publisko bibliotēku misiju, kur bibliotēka ir tilts starp iedzīvotāju un informāciju.
 
Tika panākta vienošanās, ka valstis darīs visu lai:
 
- neatkarīgi no pašreizējās situācijas, veicinātu iedzīvotāju interesi apmeklēt bibliotēkas;
 
- bibliotēku telpas būtu neformālas ar patīkamu vidi, mudinot iedzīvotājus tās izmantot kā tikšanās vietas;
 
- pakalpojumi ir pieejami nepārtraukti un tie atbilst mūsdienīgu cilvēka vajadzībām.
 
Papildus informācija:
 
Mikus Ozols
SIA "Telia Latvija" valdes priekšsēdētājs
Tālr.: 67082100
 
Armands Magone
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" direktors
Tālr.: 67843084
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Lisenko
SIA "Telia Latvija" mārketinga asistente