2012. gada 26. oktobrī Sociālo zinātņu fakultātē notika seminārs "Latvijas atmiņas institūciju veidotās digitālās kolekcijas", kas tika organizēts valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" apakšprojekta "Nacionālā identitāte digitālā vidē" ietvaros.

Semināra mērķauditorija bija Latvijas atmiņas institūciju (bibliotēku, arhīvu, muzeju) digitālo kolekciju veidotāji.


Semināram bija divas daļas. Pirmajā daļā pētniece B.Mūze sniedza pārskatu par digitālo kolekciju izpētes rezultātiem: kolekciju veidotājiem, kolekciju tematisko aptvērumu, apstrādes kvalitāti, kolekciju atpazīstamību, pieejamību u.c. aspektiem. Savukārt pētniece  D. Pakalna stāstīja par lietotāju izpētes rezultātiem, raksturojot gan mūsdienu cilvēka informacionālo uzvedību, gan fokusgrupu diskusijās noskaidroto par digitālo kolekciju atpazīstamību un vēlmi iesaistīties to izmantošanā un veidošanā. Pirmajā daļā tika prezentēta arī digitālo kolekciju datubāze (reģistrs), kuru izveidojuši pētījuma dalībnieki B. Mūzes vadībā. Pētot Latvijas atmiņas institūciju veidotās digitālās kolekcijas, pētnieki nonāca pie secinājuma, ka vairākas institūcijas ir pelnījušas, ka tās tiek īpaši izceltas, tāpēc pirmo daļu noslēdza apsveikumi (piemēram, par digitālo kolekciju kvalitāti apsveikumu saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti; par kolekciju tematisko daudzveidību - Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas speciālisti, par kvalitatīvām virtuālām izstādēm - Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienība Latvijas valsts arhīvs u.c.).


Semināra otrā daļā bija meistarklase, kurā kolekciju veidotājiem bija iespēja apgūt zināšanas, lai uzlabotu digitālās kolekcijas. Ieteikumus digitālo kolekciju lietojamības uzlabošanai sniedza Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekciju veidotājs un arī pētījuma "Nacionālā identitāte" apakšprojekta dalībnieks A. Žogla. Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste S.Valtiņa iepazīstināja ar dažādām idejām kolekciju popularizēšanai. Meistarklases speciālistu prezentācijas ir pieejamas projekta "Nacionālā identitāte" vietnē (Semināra prezentācijas), kurā atrodama arī vēl papildus informācija par šo semināru.

Ziņu sagatavoja:
Baiba Holma
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa

Tagi: Semināri, Digitalizācija, Digitālās kolekcijas