2009. gada 24. novembrī Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā notiks LATABA 15 gadu jubilejas konference.
LATABA 15 gadu jubilejas konferences programma
2009. gada 24. novembrī
 
 
10.00-11.00 Dalibnieku registracija.

11.00-11.10 LATABA valdes priekšsedetajas E.Jurjanes uzruna.

11.10-11.20 J.Vitola LMA Arlietu darba prorektores dr. art.. Maijas Sipolas uzruna.

11.20-11.30 LR IZM Augstakas izglitibas departamenta direktores G.Revaldes uzruna.

11.30.-11.40 LR KM Kulturpolitikas ieviešanas departamenta Biblioteku nodalas vaditaja Janis Turlajs.

11.40-11.50 Eiropas Komisijas parstavniecibas Latvija vaditajas vietnieks Valdis Zagorskis.

11.50-12.20 Kafijas pauze.

12.20-12.50 Latvijas Nacionala digitala biblioteka.2009/2010.
LNB Digitalas bibliotekas nodalas vaditajs Uldis Zarinš.

12.50-13.15 E-biblioteka.
Biedribas „Ideju forums” valdes priekšsedetajs Edmunds Vanags.

13.15-13.35 RSU nakotnes redzejums pec strukturalajam parmainam.
RSU bibliotekas direktore Inara Aploka.
Bibliotekas lietotaju apmacibu informacijpratiba.
RSU bibliotekas Lietotaju apkalpošanas nodalas vaditaja Diana Rudzite.

13.35-14.00 Akademiskais tikls. Kas biblioteku dzive mainisies?
SIA "Check-it" vecakais konsultants Janis Meirans.

14.00-15.00 Pusdienas.

15.00-15.30 LU Akademiska biblioteka un Valsts petijumu programma „Letonika”.
LU Akademiskas bibliotekas direktore Venta Kocere.

15.30-16.00 LNB – zinatniskajam un specialajam bibliotekam.
Anna Maulina, LNB Biblioteku attistibas instituta (BAI) direktore
Evija Vjatere, LNB BAI Biblioteku konsultativa centra vaditaja
Dženija Dzirkale-Malavkina, LNB BAI Macibu centra vaditaja

16.00-16.30 J.Vitola Latvijas Muzikas akademijas bibliotekas projekti.
JVLMA bibliotekas vaditaja Ineta Kivle.

16.30-17.00 JVLMA studentu koncerts: Sveiciens LATABA jubileja!
Koncertu vada JVLMA Koncertdalas vaditaja Jana Lace.

17.00-18.00 Sarunas pie vina glazes.