2012. gada 4. un 5. decembrī Polijas galvaspilsētā Varšavā, Karaliskajā Lazienki muzejā notiks kultūras forums "Diskutējot par finanšu iespējām kultūras un radošajām industrijām Ziemeļu Dimensijas reģionā" (Discussing financial possibilities for Cultural and Creative Industries in the Northern Dimension Area).

Konferenci organizē Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (The Northern Dimension Partnership on Culture) un Polijas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija.

 

Konferences mērķis ir piedāvāt konkrētus risinājumus finansiāliem izaicinājumiem kultūras un radošajās industrijās Ziemeļu Dimensijas reģionā. Uz konferenci ir aicināti kultūras un radošo industriju pārstāvji, kā arī politikas veidotāji un finanšu institūcijas, kas atbalsta kultūras un radošo industriju izaugsmi. Diskusijās būs iespēja analizēt problēmjautājumus no abām pusēm – no radošā un no biznesa skatapunkta, lai radītu abpusēji efektīvu modeli kultūras un radošo industriju sektora finansēšanai. Konferencē debatēs par dažādiem jautājumiem, piemēram, par plaisu mazināšanu starp publisko un privāto finansēšanu; kultūras un radošo industriju produktu ražošanas un izplatīšanas mehānismiem; par investīciju prioritātēm un ietekmi uz kultūras un radošo industriju sektora izaugsmi, tā ilgtspēju un darba vietu skaitu.

 

Viens no konferences paneļdiskusiju jautājumiem  - "Finanšu iespējas kultūras un radošo industriju pārstāvjiem Ziemeļu Dimensijas reģionā". Konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar šī reģiona institūciju pieredzi dažādu projektu finansēšanā, kā arī ar informāciju par jaunām finansēšanas iespējām.

 

Plašāka informācija par konferenci:
http://www.ndpculture.org/cultural-forum-4-5-december-2012/about


Jau šobrīd ir iespēja reģistrēties konferencei: https://ssl.mazurkas.com.pl/11063_ndpc/index.php?m=checkout


Konferences Facebook profils: https://www.facebook.com/ndpculture 

Ziņu sagatavoja:
Signe Adamoviča
Kultūras ministrijas
Kultūrpolitikas departamenta
Radošo industriju nodaļas vadītāja
Tālr.: 67330266

Tagi: Kultūra, Konferences, Kultūras forumi, Finansējuma piesaiste