Latvijā jau divpadsmito gadu notiks "Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa", kas apvienos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkas, skolas un biedrības. Tumšais un drēgnais novembris nav iedomājams bez Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas nestās gaismas un kvalitatīvas literatūras klātbūtnes. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa tika aizsākta 1997. gadā ar domu atdzīvināt piemirstu tradīciju – sanākt kopā, lai lasītu literārus darbus, lai ieklausītos cits citā, sarunātos. Plašākā nozīmē, iepazīstoties ar kaimiņvalstu literatūru, veidot dialogu starp valstīm.
Šogad Nedēļa norisināsies no 9.- 15. novembrim.

Šī gada Nedēļas tēma "Karš un miers Ziemeļvalstīs" ir aktuāla, jo miers bieži vien ir trausls jēdziens.
 
Nedēļa iesāksies pirmdien, 9. novembrī, ar Rītausmas stundas pasākumiem skolās un bērnu bibliotēkās. Pasākumam tradicionāli sākoties, izslēdzam elektrisko apgaismojumu, iededzam sveci, kas ir svarīgs projekta elements, un beidzoties atkal atgriežamies pie mākslīgā apgaismojuma.

Kopā ar sākumskolas bērniem īpašu uzmanību pievērsīsim pasakai "Zvēru karš". Savukārt pamatskolas skolēnus iepazīstināsim ar Astridas Lindgrēnes darbu "Brāļi Lauvassirdis", akcentējot 10. nodaļu.
 
Pievakarē, Krēslas stundā, ieklausīsimies Somijas zviedru rakstnieka Ludviga Runeberga sarakstītā varoņeposa "Leitnats Stols" fragmentā.
 
Saistībā ar Knuta Hamsuna 150 gadu jubileju, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas organizētāji vienu dienu iesaka veltīt izcilajam norvēģu rakstniekam.
 
Patiesi priecāsimies par Jūsu bibliotēkas līdzdalību arī šī gada pasākumos.

Īpaši aicinām Nedēļā piedalīties Latvijas skolu bibliotēkas!
 
Nedēļas rīkotāji ir Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar biedrību "Norden" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centru.

Nedēļas koordinatores:

Ieva Hermansone
ZMP birojs Latvijā
Tālr.: 67820088

Gunta Dombrovska
Biedrība "Norden" Latvijā, Rīgas Centrālās bibliotēkas Svešvalodu literatūras nodaļa
Tālr.: 28846708

Iveta Krūmiņa
LNB Bērnu literatūras centrs
Tālr.: 67312792
 
Lai skanīga, radošām idejām bagāta Jūsu Ziemeļvalstu bibiliotēku nedēļa!
 
Sīkāka informācija, teksti un plakāti www.norden.lv
 
 
Informāciju sagatavoja:
Iveta Krūmiņa
LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312792