2012. gada  1. novembrī plkst. 14:00 LU Mazajā aulā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) tiks atvērta Mārtiņa Kaprāna, Olgas Procevskas, Lauras Uzules un Andra Saulīša kopradītā monogrāfija "Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā: Atmiņu politika un publiskā telpa". Monogrāfija ir tapusi vairāku gadu garumā ar valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" un Fridriha Eberta Fonda atbalstu,to izdevis apgāds "Mansards". Grāmatā pirmo reizi tiek analizēta padomju deportāciju piemiņas tradīcijas ilgtspēja Latvijā, kā arī tiek piedāvātas rekomendācijas atmiņu politikas īstenotājiem, kultūras institūcijām un pilsoniskajai sabiedrībai.