2009. gada 29. oktobrī SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs", Standartizācijas birojs reģistrējis jaunu nozares standartu "LVS ISO 23081-2:2009 Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldības procesi. Dokumentu metadati. 2. daļa: Konceptuālie un ieviešanas jautājumi".
Pagaidām standarts pieejams tikai angļu valodā, jo reģistrēts ar titullapas metodi. Standarts atceļ un aizstāj "LVS ISO/TS 23081-2:2008L Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldības procesi. Dokumentu metadati. 2. daļa: Konceptuālie un ieviešanas jautājumi".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796