2012. gada 1. novembrī no plkst.10.00 Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā – 9) Jauno grāmatu diena un "Lasītāju kluba" (LK) tikšanās:

- Novada mākslinieka Artūra AUZERA personālizstādes "Daba miniatūrā" atklāšana;
- Jaunieguvumu (daiļliteratūras un nozaru literatūras) bibliogrāfiskie apskati;
- Domu apmaiņa par izlasīto.