1. Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) mājas lapā publicēta informācija - sērijā IFLA series on Bibliographic Control Nr. 39 iznācis izdevums "National Bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directories" (Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā: ieteikumi un jauni virzieni).
2. IFLA savā mājas lapā publicējusi dokumentu "Full ISBD Examples" (October 2009).
Šis ir papildinājums ISBD apvienotajam izdevumam (2007), kas nodrošina piemērus 16 valodās, t.i. valodās, kuras izmanto piezīmēs un citās aprakstu daļās. Dokuments izstrādāts, lai vieglāk saprastu ISBD struktūru un uzlabotu izdevuma praktisko pielietošanu. Piemēri veicinās kataloģizēšanas atbilstību dažādu valstu starpā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 27312796