No 22.-28.10.2012. jau ceturto gadu tiek atzīmēta starptautiskā Open Access (OA - brīvpieejas) nedēļa (http://www.openaccessweek.org).Tās mērķis ir maksimāli popularizēt brīvpiejas ideju, paplašināt izpratni par tās lomu izglītībā un pētniecībā, piesaistīt politiķu, finansētāju un resursu lietotāju uzmanību OA kustībai.

Open Access ir tūlītēja tiešsaistes brīvpieeja zinātniskajām publikācijām bez ierobežojumiem, kādus parasti nosaka izdevēju autortiesību līgumi vai vienošanās. Tieši tāpēc brīvpieeja ir risinājums pastāvošajām resursu pieejas problēmām izglītības un akadēmiskajā vidē. Šo iespēju maksimāla izmantošana ir ļoti aktuāla, jo tas ir vērā ņemams ekonomisks, sociālās un izglītības nozares ieguvums, kas bez finanšu, juridiskiem un tehniskiem šķēršļiem ļauj piekļūt milzīgam elektronisko resursu krājumam.


OA nedēļas aktivitātes vērstas ne tikai uz to, lai popularizētu zinātnisko publikāciju neierobežotu pieejamību, bet arī lai veicinātu nacionālo repozitāriju veidošanu, sniegtu praktiskas norādes tehnoloģiju, rīku un programmatūru izvēlē, kā arī sekmētu informācijas apriti starp resursu veidotājiem un produktu gala lietotājiem. 


Latvijas bibliotēku nozares pārstāvjiem un lietotājiem pastāvīga informācija par OA resursiem ir atrodama Bibliotēku portālā http://www.biblioteka.lv/ sadaļā Brīvpieejas elektroniskie resursi.


Ar V/a "Kultūras informācijas sistēmas" atbalstu 26.10.2012. Latvijas Universitātes bibliotēkas organizētajā seminārā "Brīvpieejas e-resursu publicēšana: iespējas un attīstība" piedalīsies Tartu Universitātes bibliotēkas projektu vadītāja Elena Sipria-Mironova. Viņa  informēs par Igaunijas pamatnostādnēm OA  resursu popularizēšanā un pieejamībā, veicinot  akdēmiskajās vides informācijas nodrošinājumu un izglītības un zinātnes attīstību kopumā, kā arī dalīsies ļoti interesantā un lietderīgā pieredzē par Tartu universitātes mācību grāmatu digitalizācijas projektu un tā pozitīvo nozīmi student nodrošinājumā ar mācību līdzekļiem.  

Ziņu sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" koordinatore
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Tālr.: 67844896; 29713449
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

Tagi: Open Access, Elektroniskie resursi, Open Access nedēļa 2012