Holandes Izglītības Atbalsta centrs (Holland Education Support Center – HESC www.hesc.lv) ielūdz Jūs apmeklēt izglītības izstādi "Study in Holland" ("Studējas Holandē"), kas tiek rīkota pirmo reizi Baltijas valstīs. Izstādes laikā Jūs varēsiet iepazīties ar angļu valodā pasniegtām augstākās izglītības – bakalaura, maģistra un doktorantūras mācību programmām. Jūs varēsiet iegūt informāciju arī par Nīderlandes kultūru, sadzīvi un darba iespējām.
Izstādes norises vieta: Reval Hotel Latvija, 2. stāvs.

Izstādes norises laiks: 20. – 21. novembris no plkst. 10:00-19:00.

Ieeja izstādē ir bezmaksas.
 
Izstādē piedalīsies Nīderlandes vēstniecība Latvijā, Holandes Izglītības Atbalsta centrs, kā arī septiņas universitātes no Nīderlandes:
- Radbound University Nijmegen;
- NHTV Breda University of Applied Science;
- Saxion University of Applied Science;
- Tilburg University;
- Maastricht University;
- Hanze University Groningen, University of Applied Science
- The Haague University of Applied Science
 
Aicinām Jūs izvietot izstādes plakātu skolas vestibilā pie ziņojuma dēļa, kā arī aicināt vecāko klašu skolēnus piedalīties mūsu izsludinātajā konkursā (informāciju par konkursu skatīt www.hesc.lv) un apmeklēt izstādi. Konkursa noslēgums 20. novembrī plkst. 12.00 izstādes norises vietā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Aija Dombrovska
Holandes Izglītības Atbalsta Centra projektu vadītāja