Lai sekmētu bērnu un jauniešu interesi par Latvijā šobrīd notiekošajiem sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem un mudinātu viņus kā nākotnes sabiedrības daļu izteikt savu viedokli par mūsdienu pasauli un tās pārmaiņām, biedrība "Latgolys Studentu centrs" izsludina bērnu un jauniešu stāstu ar laimīgām beigām konkursu.
Tiek gaidīti stāsti, kuros tiek pausts bērnu un jauniešu viedoklis par mūsdienu Latviju, ikdienas dzīves novērojumi, savs viedoklis un pozitīvas izejas meklējumi – dzīvē vai fantāzijās, pa jokam vai nopietni.

Konkursā var piedalīties skolēni un studenti, bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam.

Stāsti iesniedzami latviešu literārajā valodā vai latgaliešu rakstu valodā.
 
Radošo darbu konkursa uzdevums

Veicināt jauniešu interesi par mūsdienu Latvijā notiekošajiem procesiem un raksturīgākajām mūsu laika parādībām un sekmēt viņu līdzdalību, vērtējot šīs parādības un sniedzot risinājumu, kā pasauli un dzīvi turpmāk padarīt labāku.
Rosināt jauniešu interesi par Latgali un latgaliešu rakstu valodu, tā sekmējot sabiedrības toleranci.
Sniegt jaunajiem autoriem iespēju publicēt savu stāstu un uzrunāt vienaudžus un pieaugušos.
 
Konkursa temats

Jaunieši tiek aicināti rakstīt stāstus par mūsdienām ar laimīgām beigām.
 
Konkursa kārtība

• Konkursā var piedalīties jaunieši: pamatskolēni (7.-9. klase), vidusskolēni, studenti vecumā līdz 25 gadiem.

• Stāstus var iesniegt latviešu literārajā valodā vai latgaliešu rakstu valodā (grāmata tiks izdota latgaliski, tāpēc nepieciešamības gadījumā organizatoru izvēlētie stāsti tiks tulkoti).

• Stāsti iesniedzami salasāmā rokrakstā vai datorrakstā (atstarpe 1,5 un burtu izmērs 12)

• Stāsta garums: līdz 1000 vārdiem vai apmēram 2 lpp.
 
Vērtēšanas kārtība

• Konkursam iesniegtos darbus vērtē biedrības „Latgolys Studentu centrs” valde un tās pieaicinātas personas.

• Konkursa darbi tiek vērtēti atsevišķi 3 grupās: pamatskolēni, vidusskolēni un studenti.

• Plaģiāti un tematam neatbilstoši darbi netiek vērtēti. Darbos paustais viedoklis var nesakrist ar konkursa rīkotāju viedokli. Darbi netiek sūtīti atpakaļ autoriem. Autortiesības pieder radošo darbu autoriem, konkursa rīkotājiem ir tiesības publicēt konkursa darbus pilnā vai saīsinātā versijā.
 
Darbu iesūtīšana

• Radošos darbus sūtīt biedrības „Latgolys Studentu centrs” Rīgas birojam Antonijas ielā 8-3/6, Rīga, LV - 1010,  ar norādi "Rodūšūs dorbu konkursam" līdz 2009. gada 21. decembrim (pasta zīmogs, sūtot pa pastu) vai uz e-pastu: lgsc@inbox.lv.

• Lūdzam norādīt: vārdu, uzvārdu, vecumu, mācību iestādi, e-pastu un kontakttelefonu.
 
Rezultāti un apbalvošana

• Labākie stāsti tiks publicēti stāstu izlasē un portālā www.lakuga.lv

• Rezultātu paziņošana 2010. gada janvārī, apbalvošana 2010. gada martā grāmatas prezentācijas laikā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Biedrība "Latgolys Studentu centrs"