Trešdien, 2009. gada 4. novembrī plkst. 18.30 Gētes institutā Rīgā notiks Klausa Milicera, Ķelnes universitātes viduslaiku un jaunāko laiku vēstures profesora un grāmatas "Vācu ordeņa vēsture" autora, lekcija par Vācu ordeņa darbības nozīmi Latvijā.
Lekcija tiek rīkota sakarā ar Gētes institūta atbalstītā grāmatas "Vācu ordeņa vēsture" tulkojuma latviešu valodā iznākšanu. Grāmatu drīzumā klajā laidīs apgāds "Zvaigzne ABC".
 
K. Milicera grāmatas tulkojums ir pirmais visaptverošais izdevums par Vācu ordeņa vēsturi latviešu valodā, un tas dos iespēju šo Latvijas vēstures aspektu skatīt plašākā Eiropas kontekstā. Grāmata ir jaunākā publikācija par Vācu ordeņa vēsturi, sākot no tā dibināšanas Akonā 1189./1190. gados līdz pat mūsdienām.
 
K. Milicers atspoguļo, kā Vācu ordenis gadu gaitā rea?ēja dažādajās vēsturiskajās situācijās, kā ordenis risināja iekšējās problēmas un stājās pretī ārpasaules izaicinājumiem.
 
Papildināta ar kartēm, attēliem un diagrammām, "Vācu ordeņa vēsture" ir saprotams un visaptverošs pārskats par ordeņa vēsturi gan vēsturniekiem, gan ieinteresētiem lasītājiem.
 
Lekcija notiks vācu valodā ar sinhronu tulkojumu latviešu valodā.
 
Gētes institūta Rīgā tīmekļa vietnē (http://www.goethe.de/ins/lv/rig/ges/pok/lv4928213v.htm) iespējams lejupielādēt un/vai izdrukāt plakātu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sibille Dezelārs
Gētes institūta Rīgā bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 67508189
www.goethe.de/riga