Sērijā "Klausāmgrāmata" iznākusi Veltas Sniķeres dzejoļu izlase "Pietuvoties vārdiem".
Audio grāmatu sērijā "Klausāmgrāmata" kolekcijā "Autora balss" klajā laists Veltas Sniķere CD "Pietuvoties vārdiem". Sev raksturīgā meditatīvā intonācijā dzejniece ierunājusi 46 dzejoļus no grāmatas ar tādu pašu nosaukumu. Apgādā "Valters un Rapa" Veltas Sniķeres dzejas izlase "Pietuvoties vārdiem" iznāca 2003. gadā.
 
Velta Sniķere dzīvo Londonā un ir viena no pazīstamākajām jogas pasniedzējām Lielbritānijā. Savas dzejas publiskos lasījumus viņa apvieno un papildina ar mudrām - indiešu dejai raksturīgām izteiksmīgām roku un auguma kustībām.
 
Īpašā izdevuma bukletam rakstītā esejā literatūrzinātniece Anita Rožkalne norāda: "Veltas Sniķeres dzejā apvienots latvju dainu ietilpīgums ar jogas lakonismu, un tas attiecas ne tikai uz dzejas formu, bet arī uz frāzes jēdzienisko daudzdimensionalitāti. Savā dzejā Velta Sniķere šķietami eksakti un vārdos skopi izsaka it kā mirklīgas izjūtas, kurām ar prātu aptveramu jēgu nereti piešķir vien intonācija un tajā saklausāmais zemteksts."
 
"Šī dzejas audio izlase būs ieguvums katram iekšēja miera, vārda patiesās nozīmes meklētājam. Veltas Sniķeres dzejās vārdiem liekais nolobīts nost un tie mirdz savā pirmreizīgumā," uzskata izlases sastādītāja Liāna Langa.
 
Jaunā klausāmgrāmata iznākusi ar VKKF atbalstu. Sērijas partneri ir Rīgas Centrālā bibliotēka un Radio Naba. Veikalā "Upe" Vaļņu ielā 26 izdevums būs pieejams par Ls 7. Disks būs nopērkams arī grāmatnīcās un citās mūzikas ierakstu tirdzniecības vietās.
 
Par autori
 
Velta Sniķere (1920) dzimusi Veļikije Luki, Krievijā, ārsta ģimenē. Līdz 1944.g. studējusi filosofiju LU Filoloģijas un filosofijas fakultātē. 1944.emigrējusi uz Austriju, no 1946.g. līdz šodienai dzīvo Anglijā, Londonā. Aktīva sabiedriska darbiniece, ilggadīga Trimdas PEN kluba Londonas nodaļas prezidente. 50.gados apguvusi indiešu dejas mākslu un Austrumu filozofiju, vada jogas kursus Anglijā. Atdzejojusi dainas, Z.Lazdas, A.Eglīša, V.Belševicas un citu latviešu autoru darbus angļu valodā, tulkojusi R.M.Rilkes, I,Jelineka, Č.Miloša dzeju latviešu valodā. Daudzu dzejas un tulkojumu publikāciju autore trimdas periodikā. Dzejoļi publicēti krājumos ‘Trimdas autori" (1950, kopā ar Dz. Sodumu un O.Jēgenu), "Nemitas minamais"(1961), "Piesaukšana" (1967). Viņas meditatīvā dzeja sakņojas Austrumu mācībās, maģijas un simbolu poētikā. Latvijā izdotas dzejas izlases "Lietu mutes"(1991), "Pietuvoties vārdiem"(2003). 2007.g. apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.
 
Izdevniecība "Apostrofs" dibināta 2008.gadā ar nolūku veicināt literatūras pieejamību bērnu un pieaugušo vidū, izdodot audio grāmatas sērijā "Klausāmgrāmata". Tās domātas aktīviem un inteliģentiem literatūras interesentiem, kuri grāmatas labprāt lasa un klausās. Līdz šim izdoti: Džīnas Vebsteres "Garkājtētiņš", Māras Cielēnas "Pulksteņu nakts gaitas", Margaritas Stārastes "Pintiķu ciems", Sudrabu Edžus "Dullais Dauka", Jāņa Ezeriņa "Noveles", Imanta Ziedoņa "Kukainīt, re, kā saule spīd", Gundegas Repšes "Septiņi stāsti par mīlu", Veltas Sniķeres "Pietuvoties vārdiem".
 
Papildu informācija:
Liāna Langa
Tālr.: 29473913
 
 
Informāciju sagatavoja:
Izdevniecība "Apostrofs"