2009. gada 21.un 22. oktobrī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika apmācību cikla „E-pakalpojumi iedzīvotājiem” semināri pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem, ko organizēja valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) sadarbībā ar SIA „Inbokss” un AS „Latvenergo”. Kopskaitā semināra divās dienās to noklausījās 43 bibliotekāri no 28 bibliotēkām no Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadiem.
Seminārā bibliotekāri saņēma padziļinātas zināšanas klientu konsultēšanai interneta izmantošanā saziņai, izklaidei, dokumentu un fotogrāfiju uzglabāšanai un pārsūtīšanai, ko  sniedza portāla inbox.lv mārketinga projektu vadītāja Ilze Šestakovska, bet par portāla e-latvenergo.lv daudzveidīgajām iespējām informēja AS Latvenergo mārketinga un klientu apkalpošanas reģiona vadītāja Baiba Zārdiņa.

Semināri Krāslavā tika organizēti Bila un Melindas Geitsu fonda finansētā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" (3TD) apmācību cikla „E-pakalpojumi iedzīvotājiem” ietvaros. Semināru mērķis ir pilnveidot bibliotekāru prasmes sniegt bibliotēku apmeklētājiem kvalitatīvas konsultācijas dažādo interneta resursu izmantošanā.

Inga Niedra, 3TD apmācību vadītāja: „Bibliotekāru apmācības par e-pakalpojumiem tika uzsāktas jau aizvadītajā mācību gadā, taču šogad piedāvājam kompaktāku programmu, kas ļauj vienas dienas seminārā apgūt plašāku jautājumu loku. Tāpat šogad, izmantojot 3TD mobilās datorklases, semināri būs pieejami arī tajos reģionos, kur nav izveidoti 3TD mācību centri. Līdz ar to bibliotekāriem uz semināru nebūs jāmēro tāls ceļš, kā arī vienā reizē būs iespējams saņemt vairāk zināšanu.”

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas direktore Valentība Magidas: „Bibliotēku apmeklētāju interese par e-pakalpojumiem arvien pieaug. Cilvēki jau ir novērtējuši iespēju bez maksas, ar e-pasta vai Skype palīdzību sazināties ar radiem un draugiem, un tagad arvien vairāk vēlas veikt komunālos un citus maksājumus, jo e-pakalpojumi ļauj kaut nedaudz, bet ietaupīt. Tāpēc bibliotekāriem ir svarīgi pārzināt visas e-pakalpojumu portālu piedāvātās iespējas.”

Marija Aņisimova, Dagdas novada bibliotēkas vadītāja: „Internets bibliotēkā ļauj veikt zināmu daļu funkciju, kuras līdz šim cilvēki mēdza kārtot pastā vai bankā. Tāpēc mums – bibliotekāriem – jābūt ļoti zinošiem un gataviem palīdzēt cilvēkiem visdažādākajās situācijās. Šajā seminārā ieguvu ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas, jo visi semināra dalībnieki bija nodrošināti ar klēpjdatoriem un pieslēgumu bibliotēkas bezvadu internetam.”

Geitsu fonda pārliecība, atbalstot publisko bibliotēku attīstību ne tikai Latvijā, bet arī virknē citu valstu (Lietuvā, Ungārijā, Rumānijā, Čīlē, Meksikā, Vjetnamā un citur), ir nemainīga – ikviena cilvēka dzīve ir vienlīdz vērtīga, tāpēc jārūpējas, lai visiem būtu vienlīdzīgas iespējas izmantot jaunās tehnoloģijas – datorus un internetu – savu izglītības, sociālo vai citu vajadzību apmierināšanai. Bibliotēkās šī iespēja ir ikvienam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante
v/a KIS projekta „Trešais tēva dēls” komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67844885; 26565471