2012. gada 9. oktobrī plkst. 11.00 Latgales izglītības darbinieki tiek aicināti uz semināru "Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma Latvijā". Seminārs notiks Daugavpils novada Kultūras centrā (Daugavpilī, Dobeles ielā 30).

Seminārā ar klātesošajiem diskutēs Mācību un konsultāciju centra "Baltic Bright" vadītāja Vita Žunda, kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.


Ikdienas dzīvē bieži vien saskaramies ar situāciju, kad zināšanas izriet no prakses, nevis otrādi. Formālā izglītība (izglītība, ko apstiprina valsts atzīts izglītības / profesionālās kvalifikācijas dokuments) ne vienmēr spēj pietiekami ātri un elastīgi reaģēt uz tehnoloģiju un sociālo prasmju izmaiņām, tāpēc cilvēkiem arvien biežāk darbā vajadzīgās iemaņas nākas iegūt ārpus formālās izglītības iestādēm –  apmeklēt konferences, lekcijas, kursus, seminārus, meistarklases un pilnveidot sevi pašmācības ceļā.  21. gadsimta strauji mainīgajā pasaulē, un jo sevišķi krīžu un pēckrīžu periodā, kad valstu ekonomikas ir novājinātas,  cilvēku zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšana valstiskā līmenī, neskatoties uz to iegūšanas veidu, darba tirgus attīstībai un ekonomikas izaugsmes veicināšanai ir svarīgāka nekā jebkad iepriekš. Pašvaldību darbinieku atalgojums nereti ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, taču kvalifikāciju nosaka profesionālo izglītību apliecinošs dokuments. Kā cilvēkam ar ekonomista izglītību pārkvalificēties par bibliotekāru vai muzeja darbiniekam par tūrisma informācijas  centra vadītāju? 


Piemēram,  kāda Daugavpils  kokapstrādes uzņēmuma darbinieks Pēteris ir mācījies par grāmatvedi un šajā profesijā strādā jau divdesmit gadus, taču viņš vēlas pārmaiņas savā dzīvē, tāpēc nolēmis pelnīt sev iztiku citā veidā. Kādas iespējas viņam paveras? Pēdējā laikā viņa vaļasprieks ir saistīts ar puķkopību – viņš pastiprināti interesējas par šo tēmu, lasa literatūru, dažādus interneta resursus, izmēģina praksē iegūtās zināšanas un konsultējas ar puķkopības nozares speciālistiem. Taču – lai Pēteris, piemēram, pretendētu uz Daugavpils Domes teritorijas labiekārtošanas darbu vadītāju amatu, viņam vajadzīgs profesionālo izglītību apliecinošs dokuments. Lai šādu dokumentu iegūtu, Pēterim būtu jāizvēlas skola vai cita institūcija, kurā iespējams nokārtot eksāmenu attiecīgajā jomā. Pēc nokārtota eksāmena, kurā tiks novērtētas viņa praktiskās un teorētiskās zināšanas izvēlētajā profesionālajā kvalifikācijā, Pēteris saņems valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību. Seminārā stāstīsim soli pa solim, kā līdz šai apliecībai nonākt, kā notiek profesionālās kompetences novērtēšana un kur ar šo procesu var iepazīties sīkāk. Tāpat arī semināra vieslektori runās par neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu atzīšanu Eiropas kontekstā, kas Eiropas izglītības politikas uzmanības lokā ir jau aptuveni desmit gadus.


Seminārs tiek rīkots projekta projekta "Val-Net" (ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 projekts "Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma:  nacionālā sadarbības tīkla izveide") ietvaros. To realizē Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mācību un konsultāciju centrs "Baltic Bright", Valsts izglītības satura centrs, Latvijas pieaugušo izglītības apvienība un Gulbenes bibliotēka. Asociētais projekta partneris – izglītības apvienība IFORTUM. Projekta mērķi ir (1) izpratnes veicināšana par neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu, Eiropas Savienības politikas ietvaru un politikas ietvara veidošanos Latvijā; (2) sadarbības veidošana starp dažādiem izglītības sistēmas līmeņiem (piemēram, politikas līmeni un prakses līmeni); (3) Ilgtspējīga informācijas apmaiņas mehānisma – nacionāla mēroga sadarbības tīkla – izveidošana.

 

Semināra programma (iespējamas nelielas izmaiņas)

 

10.30-11.00 Reģistrācija, kafija
11.00-11.10 Semināra atklāšana
11.10-11.30 Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšana – kas tas ir? Vita Žunda, Val-Net projekta vadītāja
11.30-11.45 Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis
11.45-12.00 Māris Stinkulis, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākais referents
12.00-12.20 Labās prakses piemēri, Daugavpils pieredze. Daugavpils Valsts tehnikums un Daugavpils Tirdzniecības skola
12.20-13.20 Pusdienu pārtraukums
13.20-13.40 Sadarbības tīkla ideja un tās attīstība. Marta Sprūģe, VISC
13.40-13.50 Informācija par diskusiju daļu
13.50-14.50 Diskusijas
14.50-15.10 Diskusiju secinājumu apkopojums
15.10-15.30 Semināra noslēgums

Ziņu sagatavoja:
Signe Valtiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 29735732