Latvijas Bibliotēku padomes 2009. gada 13. oktobra sēdē izskatīja jautājumu par Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā akreditēto reģiona galveno bibliotēku funkciju nodrošināšanu Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas ietvaros pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas.
Saskaņā ar Bibliotēku likuma 28. pantā noteikto Latvijas Bibliotēku padomes kompetenci, Latvijas Bibliotēku padome pieņēma atzinumu „Par reģionu galveno bibliotēku funkcijām Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošināšanā un to īstenošanas teritorijām pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Bibliotēku padome
Tālr.: 67330223
E-pasts: Linda.Langenfelde@km.gov.lv