2009. gada 28. oktobrī plkst. 10.00 Saldus pilsētas bibliotēkas konferenču zālē notiks konference "Sadarbība: iespējas, problēmas, risinājumi".
Konferencē piedalīsies bibliotēku, muzeja, kultūras namu, mākslas skolas, tūristu informācijas centra un NVO pārstāvji.
 
Saldus un Brocēnu novadu kultūras darbinieki diskutēs par sadarbību un kultūras aktivitāšu finansējumu. Dažādu kultūras jomu pārstāvji dalīsies pieredzē un idejās par kopīgu pasākumu organizēšanu.
 
Noslēgumā paredzēta LU profesores J. Kursītes-Pakules lekcija "Eiropas kultūrsaknes. Kurzemes unikālā kultūrtelpa".
 

Informāciju sagatavoja:
Aija Pelīte
Saldus pilsētas bibliotēkas galvenā metodiķe
http://biblioteka.saldus.lv/