Izstāde "Itāļu autoru darbu tulkotāji Latvijā" tapusi sadarbojoties Dantes Aligjēri biedrībai Latvijā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB). Tā ir izstāde par svētīgā darba veicējiem - tulkotājiem, kuriem pateicoties mēs iepazīstam izcilākos Itālijas autorus, tēlus un raksturus.
Izstādē apkopoti materiāli par tulkotājiem Latvijā, kuri ir pieejami LNB. Izstādes apmeklētājiem būs interesanti uzzināt par mazāk zināmiem tulkotājiem emigrācijā, par tulkotājiem Latvijā, kuru veikums būtiski papildināja lasītāju priekšstatus par Itāliju un tās literatūru. Izstāde mums atklāj tulkotāju kā personību, ļaujot iepazīt viņu arī fotogrāfijā.

Izstādes atklāšana un tikšanās ar tulkotājiem notiks  21. oktobrī plkst. 16.00 "Jumavas grāmatnīcas" literārajā kafejnīcā. Izstādi atklās Itālijas vēstnieks Latvijā Francesco Puccio un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.