"Sabiedrība par atklātību - Delna" aicina kultūras ministru Intu Dālderi skaidrot sabiedrībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) projekta iespējamo sadārdzinājumu un riskus, kas saistīti ar noslēgtā būvniecības līguma nosacījumu nepildīšanu, kā arī ierosina Kultūras ministrijai pārskatīt pasūtījumu, veicot atkārtotu tāmes ekspertīzi, lai meklētu ekonomiskās krīzes situācijai atbilstošus risinājumus, piemēram, izvēloties lētāku bibliotēkas iekšējo apdari.
Publiskajā telpā ir izskanējusi informācija, ka valdība ir nolēmusi samazināt finansējumu LNB celtniecībai 2010. gadā no sākotnēji plānotajiem 38,5 miljoniem latu uz 13 miljoniem latu, pagarinot ēkas nodošanas termiņu līdz nenoteiktam laikam. Kultūras ministrijas provizoriskie aprēķini liecina, ka katrs būvniecības pagarinājuma gads valstij varētu izmaksāt ap 3 miljoniem latu.
 
Delna uzskata, ka, ja reiz Kultūras ministrijas noslēgtā līguma ar Nacionālo Būvkompāniju apvienību nosacījumi tiek būtiski mainīti, Kultūras ministrijai ir pienākums ne tikai "tirgoties" par būvdarbu termiņu pagarinājumu, bet arī apsvērt iespēju atkārtoti veikt tāmes ekspertīzi, lai pārskatītu tāmē iekļautos bibliotēkas iekšējās apdares un funkcionālos risinājumus atbilstoši budžeta un ekonomiskās krīzes situācijai.
 
Lai skaidrotu sabiedrībai, kādi ir iespējamie Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecības scenāriji un to riski, "Sabiedrība par atklātību - Delna" rīko publisku diskusiju, kas notiks 2009. gada 28. oktobrī plkst. 10:00 Rīgas Juridiskās augstskolas Senāta zālē Strēlnieku ielā 4.
 
Diskusijā savu redzējumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta status quo un tālākas virzības scenārijiem sniegs kultūras ministrs Ints Dālderis, LNB direktors Andris Vilks, kā arī Nacionālās Būvkompāniju apvienības, LNB autoruzrauga un būvuzrauga pārstāvji.
 
Diskusijā aicināti piedalīties valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko un būvniecības profesionālo organizāciju, politisko partiju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kā arī jebkurš interesents. Diskusiju vadīs "Sabiedrības par atklātību - Delna" padomes priekšsēdētāja Lolita Čigāne.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Vineta Kleinberga
Sabiedrības par atklātību "Delna" pārstāve
Tālr.: 67285585, 28348271