2009. gada 28. oktobrī, plkst. 9.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Jaunākās periodikas lasītavā (Rīgā, Kr. Barona ielā 14) notiks Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2009. gada rudens sanāksme.
Sanāksmi organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūts.
            
Sanāksmes programma
 
Dalību aicinām pieteikt līdz 26. oktobrim - e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv; tālr.: 67969130.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Evija Vjatere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja
Tālr.: 67969130