No 4.-7. oktobrim Viļņā notika Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes (BAAP) konference "Aggregation and Management of Audiovisual Content in the Digital Space", kas šogad tika organizēta sadarbībā ar Lietuvas Centrālo Valsts Arhīvu. 
Informācija par pasākuma programmu un prezentācijām atrodama konferences tīmekļa vietnē.
 
Nedaudz informācija par organizāciju - BAAP jeb Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura tika dibināta ar mērķi veicināt sadarbību starp valsts un privātiem arhīviem, TV un radio arhīviem, bibliotēkām un citām atmiņas institūcijām, kuru fondos ir audiovizuāli materiāli par Baltijas un Skandināvijas valstīm, kā arī par Baltijas valstu emigrantiem jeb diasporu citās pasaules valstīs.

Viens no šīs organizācijas dibinātājiem un ļoti aktīviem līdzdalībniekiem ir Kanādas latvietis, Kanādas arhīvos un bibliotēkās strādājošais Andris Ķesteris, tāpēc sākumā šie ikgadējie BAAC semināri tika organizēti Rīgā, līdz ar ko ieguvuši tādu kā neoficiālu nosaukumu ‘Rīgas semināri’.
 
Galvenā uzmanība Viļņas konferencē tika veltīta tematiem, kas saistīti ar digitālā satura apkopošanu, savākšanu, arī par dažāda veida sistēmu, rīku un platformu izstrādāšanu, kas nodrošinātu piekļuvi dažādiem digitālajiem resursiem.
 
Šogad viens no konferences partneriem bija European Film Gateway (koordinators - Deutsches Filminstitut), un vairākas runas informēja par iecerēm, saistītām ar video un filmām – piemēram, par šo jauno projektu – European Film Gateway. Šī projekta mērķis ir izveidot interneta portālu, caur kuru būtu tieša piekļuve apmēram 790 tūkstošiem digitālu objektu, tai skaitā filmām, skaņu ierakstiem, plakātiem un teksta dokumentiem. Viens no partneriem šajā darbā ir arī Lietuvas Centrālie Valsts arhīvi, un tika aicināti iesaistīties arī citu valstu filmu arhīvi – no Latvijas pagaidām nav neviena dalībnieka. Šim projektam ir arī sasaiste ar Europeana, Eiropas digitālo bibliotēku.
 
Tika apskatītas arī Polijas Digitālo bibliotēku federācijas aktivitātes informācijas vākšanā un apkopošanā par esošajām un topošajām digitālajām bibliotēkām, radot vienotu platformu informācijas apkopošanai un apmaiņai. Informācija par projektu pieejama vietnē http://fbc.pionier.net.pl/owoc.
 
Vēl tika aplūkoti tādi temati kā metadatu standarti filmām, metadatu pielietošana Zviedrijas TV, digitalizēšanas projekti Lietuvas Nacionālajā Radio un TV, Zviedrijas radio.
 
Pekka Gronow no Somijas informēja par Lindström projektu, kura mērķis ir pētīt un apzināt 78 apgriezienu skaņuplates, kuras ir izdotas 20.gs. sākumā – to izdevējus, izplatītājus, meklēt katalogus, datēt matricas. Šajā projektā tiek plānots izpētīt datus arī par Baltijas valstīs izdotajām skaņuplatēm.  
 
Pārstāvji no Igaunijas Nacionālā muzeja pastāstīja par to, kā tiek dokumentēta ikdienas dzīve, kurā arvien vairāk tiek lietotas dažādas tehnoloģijas – interesants bija piemērs par cilvēku, kurš bija atsūtījis tādu kā sava mobilā telefona dienasgrāmatu – atspoguļojis savu dienu caur mobilo telefonu – piemēram, ar kādu melodiju telefons viņu no rīta ir modinājis, vēlāk uzņēmis bildes ar telefonu, kamēr viņš gaida pie ārsta, izņemot naudu no bankomāta, utt.
 
Tallinas Universitātes pārstāvis stāstīja par to, kā arvien populārāka kļūst lietotāju iesaistīšana lai iegūtu informāciju par attēliem, kas ir muzeju vai bibliotēku kolekcijās, par re-fotografēšanu – pirms daudziem gadiem iemūžinātu vietu atkal nofotogrāfēšanu, par Flickr commons, un kā šī vietne palīdz ‘satikties’ lietotājiem un kolekcijām, kas atrodas atmiņas institūcijās.
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pārstāve Baiba Zvaigzne uzstājās konferencē ar referātu par LNB pieredzi tīmekļa vietņu arhivēšanā (rasmošanā), raksturojot LNB atbildību pret tīmekļa vietņu arhivēšanu, stāstot par esošo situāciju, līdz šim paveikto darba apjomu un nākotnes iecerēm.
 
Audiovizuālie resursi ir svarīgs informācijas avots, kura digitalizācija un saglabāšana vēl daudzviet ir grūti risināms jautājums. BAAP paver iespējas atrast domubiedrus, dalīties pieredzē, un veicināt sadarbību starp atmiņas institūcijām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu audiovizuālo resursu digitalizāciju, saglabāšanu, piekļuvi. 
 
Nākamgad BAAP konference notiks Rīgā, septembra beigās, konkrēti datumi un tēmas tiks paziņoti vēlāk. Rīgas konferencē ir iecerēts organizēt arī praktiskas nodarbības, seminārus tiem, kas ir atbildīgi par audiovizuālo materiālu uzturēšanu un saglabāšanu – vai tas būtu arhīvs, bibliotēka, muzejs, vai citas organizācijas.

Ja ir kādi jautājumi par BAAP, vēlme iesaistīties tās darbībā, vai varbūt kādi praktiski ieteikumi nākamā gada konferencei, lūdzu rakstīt uz zane.grosa@lnb.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:

Zane Grosa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas un Audiovizuālo izdevumu nodaļas Audiovizuālā sektora vadītāja
 
Baiba Zvaigzne
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Obligāto eksemplāru nodaļas galvenā bibliotekāre