Latvijas Universitāte sadarbībā ar v/a "Kultūras informācijas sistēmas" un starptautisko organizāciju EIFL (Electronic Information for Libraries) 22.10.2009. plkst. 9:30 Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulv. 19, Rīgā) rīko pirmo Open Access (Brīvpieejas elektronisko resursu) semināru Latvijā "Open Access: pētījumu kvalitātes un ietekmes maksimāla palielināšana".
Semināra mērķis ir sniegt zināšanas kā paaugstināt zinātnisko publikāciju neierobežotu pieejamību, sekmēt to atpazīstamību starptautiskajā apritē, uzlabot to kvalitāti, ka arī novērtēt brīvpieejas ietekmi izglītībā un pētniecības procesā.

Kā visefektīvāk izplatīt pētniecības rezultātus? Kā universitātēm un pētniecības institūcijām popularizēt kvalitātīvus pētniecības darbus? Kādi ir jaunākie  pētniecības novērtēšanas rīki šim nolūkam? Kā iegūt un apkopot digitālos pētījumu rezultātus? Kā radīt jaunas zināšanas un veicināt sadarbību, pamatojoties uz esošo pieredzi un tehnisko nodrošinājumu? Kā panākt augstākās izglītības nozares līdzekļu ekonomiju un gūt vislielāko atdevi no ieguldītā? Kādas ir zinātnisko bibliotēku galvenās funkcijas? Seminārs palīdzēs rast atbildes uz šiem jautājumiem.

Brīvpieeja ir risinājums pastāvošajām resursu pieejas problēmām izglītības un akadēmiskajā vidē. Par šo iespēju maksimālu izmantošanu tagad daudz tiek spriests valdības, izdevēju, pilnvaroto finansēšanas struktūru un universitāšu līmenī visā pasaulē. Tas ir vērā ņemams ekonomisks, sociālās un izglītības nozares ieguvums bez finanšu, juridiskiem un tehniskiem šķēršļiem piekļūt milzīgam elektronisko resursu krājumam. Šīs iespējas un priekšrocības seminārā tiks prezentētas Ukrainas un Lietuvas vieslektoru un pašmāju speciālistu priekšlasījumos.

Tiks diskutēts par atklātās piekļuves kustības stratēģiju un ilgtspēju, tās juridiskajiem, autortiesību, mārketinga, komunikācijas, sadarbības, apmācību un citiem aspektiem. Ieinteresētās institūcijas varēs gūt praktiskus padomus kā sākt veidot, pārvaldīt un publiskot savus brīvpiejas krājumus. 

Seminārs notiek pirmās starptautiskās Open Access nedēļas ietvaros. Open Access nedēļas mērķis ir maksimāli popularizēt brīvpiejas ideju, paplašināt izpratni par tās lomu izglītībā un  pētniecībā, piesaistīt politiķu, finansētāju un resursu lietotāju uzmanību starptautiskajā augstākās izglītības sabiedrībā un sabiedrībā kopumā.
 


Mērķa auditorija: Pētnieki, pētniecības vadītāji, politiķi, žurnālu redaktori, izdevēji, bibliotekāri un IKT speciālisti.
 
Semināra darba valodas: angļu, krievu, latviešu.
 
 
Aicinām piedalīties semināra diskusijās, dalīties pieredzē, izteikt savus ierosinājumus, vērtējumus, idejas. Vēlams iepriekš pieteikt diskusiju tēmu.
 
Pieteikties semināram līdz 20.10.2009., nosūtot pieteikumu uz e-pastu: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" administratore
Tālr.: 67844896
www.kis.gov.lv