Latvijas Radošo savienības padomes aicinājumam iesaistīties kultūras popularizēšanas akcijā "Es par kultūru!", kas visā Latvijā norisinās no 29. septembra līdz 16. oktobrim, pievienojas Ludzas novada kultūras un kultūrizglītības iestādes.
Šobrīd zināmie atbalstītāji: Ludzas tautas nams, Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs, Ludzas mūzikas pamatskola, J. Soikāna Ludzas mākslas skola, Zilupes novadā šai akcijai pievienojas Zilupes mūzikas un māksla skola, Kārsavas novadā – Kārsavas mūzikas un mākslas skola.
 
Akcijas laikā, kas sākas 13.10.2009. un turpināsies līdz 19.10.2009. tiks vākti ne tikai paraksti, bet gan visās iepriekšminētajās iestādēs avīžu vai balta papīra sloksnēm ar diagonālu krustu tiks aizlīmēti logi, kā brīdinājuma zīme - būtiski samazinot valsts un pašvaldību finansējumu kultūras un kultūrizglītības iestādēm, tas ir reāls apdraudējums iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamībai, sliktākajā scenārijā – pastāvēšanai, un tad logi būs nevis aizlīmēti, bet aiznagloti. Akcijas pamatideja - Bez kultūras – iztukšotas dvēseles – vienkāršā plakātā melns uz balta parādīsies pie iestāžu durvīm. Brīdinājuma zīme, lai pievērstu sabiedrības un politiķu uzmanību, kultūras vietai ikviena cilvēka dzīvē.
 


"Latvijas valsts sākas ar cilvēku, kurš runā un raksta latviešu valodā. Latvijas valsts sākas ar dzeju un mūziku, ar "Dievs svētī Latviju". Latvija sākas ar Kultūru. Latvijas kultūra ir dzīva, bagāta un atvērta, bez tās nebūs Latvijas.

Kultūra ir mana maize un sāls, mani svētki un ikdiena, tā ir manas dzīves daļa. Kultūra man ir nepieciešama tagad un turpmāk." (No Latvijas Radošo savienības padomes uzsaukuma)

Skumji, sāpīgi, izmisīgi un bezcerīgi apzināties, ka mazākā, toties ietekmīgākā Latvijas sabiedrības daļa, kurai deleģētas likumdošanas funkcijas, "dalot" zelta monētiņas 2010. gada budžetam, plāno lielā mērā atstāt atmatā kultūras lauciņu. Zeltābelei cērtot vienu zaru pēc otra, netiek atklāts, kas ir tas lauks, kurā tiks sētas sēklas, kas nesīs Latvijas zemei un tautai labklājību, nevis ripos pirtnieku anšu mantrausīgajās kabatās. Bez kultūras – iztukšotas dvēseles. Vēlos papildināt – arī aklas. Latvijas politiķiem, iesoļojot 21. gadsimta otrajā desmitgadē tā ir teorēma, kas jāpierāda, nevis aksioma kā tas bija pirmās un otrās atmodas laikā. Kad neskatoties uz daudziem nezināmajiem bija skaidrība – kultūra ir pamatu pamats.

Ceļš, pa kuru neiet, aizaug. Cilvēks, kas savas dzīves pamatu veido tikai materiālās vērtības balstītu, tukšām acīm skatās pasaulē. Bezkultūras atstātās pēdas ir viegli ieraugāmas, sadzirdamas, sasmaržojamas un izgaršojamas jeb piedzīvojamas ar visām maņām. Lauku ainavā pamesto māju postažu ar dziļu sāpi akvareļgleznojumos 1988. gadā atainoja gleznotājs Jānis Unda gluži vai pareģodams, ka reiz tā būs vēl skarbāka realitāte. Tagadnes ne-kultūra atklājas košļenēm piespļaudītās ietvēs pilsētās, "piecūkotās" mežmalās, ieklausieties ikdienišķā sarunā, braucot sabiedriskā transportā, kur nav TV "cenzora", kas pārklāj mēslainos, netīros vārdus. Negāciju sarakstu var turpināt ik viens no mums. Ģeometrijā ir labi pazīstams un bieži izmantojams teorēmu pierādījuma veids – pierādījums no pretējā. Nav vairs kultūrizglītības iestāžu: mūzikas un mākslas skolu, kultūras un tautas namu, muzeju, bibliotēku u.t.t. (slimnīcu jau nav). Koncerts, kas veltīts Valsts svētkiem vienkārši nenotiek. Pēc vispārizglītojošo skolu mācību dienas beigām bērni ir labākajā gadījumā mājās pie TV vai datorekrāna, vai arī apgūst "IELAS" kultūru ut.t. Tauta, kas savā vēsturiskajā zemē un brīvā demokrātiskā valstī, ubago atbalstu tiesībām uz fizisko un garīgo veselību ikvienam (arī mazajam cilvēkam). Politiķi ir tie, kas saliek pieturas zīmes teikumā "Atvērt nevar aizvērt" un piešķir saturu vārdiem. Ilgtermiņā atstājot pēdas sabiedrības dvēselē un 21. gs. kultūrā Latvijā.

Ludzas novadpētniecības muzejs akcijai "Es par kultūru" pievienojas ar īpašām aktivitātēm. 2009. gada 14. oktobrī līdz plkst. 18.00 tiks pagarināta darba diena. Akcijas laikā no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00 apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja bezmaksas iepazīties ar muzeju un ar saviem parakstiem apliecināt, ka kultūra viņu dzīvē ir svarīga.
 

Akcijas atbalstītāju vārdā J. Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore S. Vorkale