Rīga, 11. okt., LETA. Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" ir nozīmēta par atbildīgo institūciju, lai veiktu organizatorisko darbu valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta sagatavošanas stadijā un centra darbības modeļa izstrādei, kā arī tiek apzināti iespējamie investori, uzņēmēji un jomas profesionāļi, kuri būtu gatavi iesaistīties centra izveidē, aģentūru LETA informēja Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Vizule.
Tiek arī apzināti ekspertu viedokļi un sagatavots piedāvājums par optimālo centra darbības formu - konsorcijs, biznesa inkubators, kompetenču centrs vai cits variants.
 
Šāda projekta īstenošanai Latvijā ir Eiropas Savienības finansējuma piesaistes iespējas, ņemot vērā, ka valodas tehnoloģiju attīstība ir viena no prioritātēm ES Pētniecības un tehnoloģiskās attīstības programmā. Latvijai ir arī veiksmīga pieredze liela apjoma finansējuma piesaistē un informācijas tehnoloģiju ieviešanas projekta ieviešanā, realizējot publisko bibliotēku attīstības projektu "Trešais tēva dēls" ar Bila un Melindas Geitsu fonda atbalstu.
 
Kā LETA jau ziņoja, pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera iniciatīvas tapusi ideja, kas paredz Latvijā izveidot unikālu valodu intelekta tehnoloģiju centru "Valodu krasts".
 
Valodu intelekta tehnoloģiju centra izveide Latvijā, kurā sadarbotos dažādu valstu izglītības, akadēmiskā un uzņēmējdarbības sektora profesionāļi, dotu iespēju mūsu valstij piesaistīt vēl nebijuša apjoma investīcijas, līdz ar to veicināt ekonomisko atlabšanu un nodrošināt tautsaimniecības attīstību. Turklāt, Latvijai ieņemot tik būtisku lomu augsto tehnoloģiju tirgū pasaulē, tiktu veidots pozitīvs valsts tēls. Latvija varētu specializēties un gūt starptautisku atzinību perspektīvajā valodas un satura tehnoloģiju jomā un kļūt par uz zināšanām un inovācijām orientētas ekonomikas piemēru citu valstu vidū.
 
Šobrīd ir trīs aktuālie darbības virzieni valodas apstrādes tehnoloģiju jomā, kurus veicinātu valodu intelekta tehnoloģiju centrs. Terminoloģijas programmatūra dotu iespēju izveidot automātiskās terminoloģijas vārdnīcas, izstrādāt programmatūras vienotas terminoloģijas lietošanai visās Eiropas Savienībā.
 
Tiktu nodrošināta arī programmatūras izstrāde dažādu tehnoloģisko produktu pielāgošanai mazo valodu lietotāju vajadzībām un nodrošināti tiešsaistes pakalpojumi - tulkošanas un meklēšanas mašīnas internetā vienlaikus dažādās valodās un locījumos.
 
Šobrīd nav iespējams pateikt nepieciešamo investīciju apjomu, jo projekts vēl ir iniciatīvas līmenī, norādīja KM pārstāve.
 
Kultūras ministrs Ints Dālderis (TP) uzskata, ka šobrīd valstī būtiskāk kā jebkad ir īstenot uz zināšanām, kultūru un jaunajām tehnoloģijām balstītus projektus. No šāda viedokļa "Valodu krasta" projekts ir izcila iespēja Latvijai, kas ļaus ieņemt šobrīd brīvo vietu mazo valodu tehnoloģiju nišā. Projekta realizācija dos iespēju mūsu speciālistiem likt lietā savu kompetenci un spējas, kas, kā jau uzsvēra arī uzņēmuma "Microsoft" pārstāvji sarunā ar Valsts prezidentu, ir lieliskā līmenī, lai šo konceptu varētu attīstīt.
 
Dālderis uzsver, ka "Valodu krasts" - tā šobrīd vairs nav tikai ideja, jo projekta turpmākajai virzībai ir atrasts reāls partneris - pasaulē lielākais informācijas tehnoloģiju uzņēmums "Microsoft", kas ir ieinteresēts sadarboties un investēt līdzekļus starptautiska mazo valodu un satura apstrādes tehnoloģiju inovāciju klastera izveidē.
 
Papildu budžeta līdzekļi šī projekta īstenošanai no valsts budžeta netiks prasīti, un jaunas institūcijas netiks dibinātas. Valsts uzdevums šajā gadījumā ir radīt iespēju strādāt kopā valodu, zinātnes un tehnoloģiju speciālistiem, lai kopīgiem spēkiem realizētu šo valodu intelekta tehnoloģiju centra projektu.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA