Latvijas Universitātes (LU) 90 gadu jubilejas ietvaros LU Bibliotēka aicina uz grāmatas "Profesors Dr. honoris causa Augusts Tentelis. Dzīve un darbs" atvēršanas svētkiem šī gada 15. oktobrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulv. 19.

Profesoram, LU rektoram, izglītības ministram un vēsturniekam Augustam Tentelim (1876-1942) veltītā grāmata publicēta LU Bibliotēkas izdotajā sērijā "LU rektori". Izdevumā iekļauti LU zinātnieku M. Auna, A. Šnē un A. Krūzes pētījumi par A. Tenteļa personības, zinātniskā un sabiedriskā darba aspektiem, viņa devumu vēstures zinātnē, LU attīstībā un izglītības politikas veidošanā Latvijā. Izdevumu papildina Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāli un fotogrāfijas no periodiskajiem izdevumiem un privātkolekcijām.

Plašu un visaptverošu informāciju par profesora A. Tenteļa dzīvi un darbību sniedz izdevumā iekļautā, LU Bibliotēkas darbinieku sastādītā, bibliogrāfija, kurā apkopoti profesora A. Tenteļa publicēto darbu bibliogrāfiskie apraksti, kā arī raksti par A. Tenteli.

Grāmata "Profesors Dr. honoris causa Augusts Tentelis. Dzīve un darbs" ir nozīmīga un izsmeļoša liecība par profesora A. Tenteļa dzīvi, darbību un uzskatiem, kas bija cieši saistīti ar sava laikmeta sociālajiem un politiskajiem notikumiem.
 

Informāciju sagatavoja:
Sandra Ranka
LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa
Tālr.: 67034432
www.lu.lv/biblioteka