Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) nosoda valdības plānoto 20% finansējuma samazinājumu kultūras nozarei 2010. gadā.
Ja netiek atbalstīta kultūra, tad rodas apdraudējums Latvijas valsts pastāvēšanai, jo tikai Latvijā var attīstīties latviešu kultūra, ar ko mēs esam interesanti pārējai pasaulei. Finansējuma samazinājums izraisīs nozares speciālistu amata vietu samazināšanos, kas novedīs pie neatgriezeniskas intelektuālā potenciāla noplicināšanas kultūras iestādēs.
 1. vērtēt kultūras nozari un tautas mākslu kā līdzvērtīgu izglītībai, sabiedriskajai kārtībai un drošībai un budžeta samazinājumu veikt solidārā apjomā,
   
 2. krīzes laika budžeta problēmas risināt bez kultūras iestāžu likvidācijas,
   
 3. saglabāt Kultūras un Izglītības un zinātnes ministrijas kā patstāvīgas ministrijas,
   
 4. aizbildinoties ar Latvijas augstākās izglītības reformas nepieciešamību, neveikt Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas un J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas apvienošanu vai pievienošanu vēl kādai citai augstskolai vai augstskolu apvienībai,
   
 5. saglabāt budžeta dotāciju mākslas un mūzikas skolu darbības nodrošināšanai 2009. gada līmenī,
   
 6. saglabāt sabiedrisko raidorganizāciju "Latvijas Radio" un "Latvijas Televīzijas" 2010. gada budžeta dotāciju iepriekšējā gada līmenī, kā to nosaka "Radio un televīzijas likums",
   
 7. saglabāt dotāciju teātru darbības nodrošināšanai 2009. gada līmenī,
   
 8. saglabāt dotāciju Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba samaksas nodrošināšanai 2009. gada līmenī.
 
Pat krīzes laikā nav pieļaujama kultūras institūciju un kultūras izglītības iestāžu slēgšana, kas finanšu trūkuma dēļ varētu dot ekonomiju šobrīd, bet ilgtermiņā būs nopietns apdraudējums gan kultūras nozarei, gan visai Latvijas tautai. Civilizētā sabiedrībā, par kādu mēs sevi tomēr uzskatām, kultūra nav greznība, bet katra sabiedrības indivīda ikdienas nepieciešamība.
 
 
Informāciju sagatavoja:
LKDAF Padomes vārdā LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs